Kategorie
Kalendarz

Projekty międzynarodowe

Strona główna » Projekty badawcze » Projekty międzynarodowe

Krótki opis wspólnych działań

Nazwa instytucji/
kierownik

Okres realizacji

GESAPU Geoinformation Technologies, spatio-temporal approaches and full carbon account for improving accuracy of GHG inventories. Prof. zw. dr hab.inż. Zbigniew Nahorski 2010-2014
TAPAS – Transportation, air pollution and physical activities; an integrated health risk assessment programme of climate change and urban policies Dr Marko Tainio 2010-2013
FARO SSPE-CT-2006-44495 Analiza prognostyczna długoterminowa obszarów wiejskich UE Dr inż. Jan Owsiński 2007-2008
Zastosowanie technik wieloagentowych do budowy platform handlu elektronicznego z negocjacjami cenowymi MIRG-CT-2005-029021 Dr Marcin Paprzycki 2006-2008
"Dynamiczny model regionalnych trajektorii dojścia do gospodarki opartej na wiedzy" Projekt Zintegrowany 6. Programu Ramowego UE: EURODITE. I49 Prof.dr hab.inż. Stanisław Walukiewicz 2005-2009
"Międzynarodowe sieci wiedzy i innowacji wspierajšce integrację, spójność i rozszerzenie Unii Europejskiej". Projekt 6.PR - Priorytet 7, akronim IKINET, kontrakt: 506242 (CIT2). Prof.dr hab.inż. Stanisław Walukiewicz 2005-2007
Projekt TRANSCAT-CT-2002-00124 pt. "Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi w zlewniach transgranicznych". Instituto de Soldatura e Qualidade, Taguspark, Portugalia
Wspólny projekt badawczy pt. "Sterowanie zawartością węgla w atmosferze - niepewność i weryfikacja". Temat dot. problemów związanych z weryfikacją zobowiązań o redukcji emisji gazów cieplarnianych podpisanych przez grupę państw, w tym UE i Polskę (Protokół z Kioto). International Institute for Applied Systems Analysis, Laxenburg, Austria
Projekt "Europejskie sieci doskonałości technologii inteligentnych dla zaawansowanych systemów adaptacyjnych". W tym projekcie IBS PAN pełnił kluczową rolę, aktywnie uczestniczył we wszystkich spotkaniach dotyczących sieci doskonałości EUNITE. Współpraca wielostronna
Projekt w ramach 5 Programu Ramowego UE pt. "Analiza strategiczna sieci Centrów Przekazu Innowacji". Celem projektu było dokonanie: analizy celów, zalet i wad, możliwości i zagrożeń, zamiarów strategicznych oraz opracowanie wniosków i rekomendacji w odniesieniu do sieci Ośrodków Przekazu Innowacji. The Evaluation Partnership, Wielka Brytania, SOCINTEC, Hiszpania
Wspólny projekt badawczy pt. "Logika rozmyta w modelowaniu i zagadnieniach sterowania" dotyczący przetwarzania informacji rozmytej w ramach systemów zarządzania bazami danych. Faculty Engineering, Ghent University, Belgia
Wspólny projekt badawczy pt. "Intuicjonistyczne zbiory rozmyte, intuicjonistyczna optymalizacja rozmyta - teoria i zastosowanie w medycynie, ekonomii i innych dziedzinach". W ramach tego projektu odbyło się kilka wspólnych seminariów, konferencji oraz powstały wspólne publikacje. Centrum Inżynierii Biomedycznej Bułgarskiej Akademii Nauk, Bułgaria
Wspólny projekt badawczy pt. "Optymalizacja parametryczna - dobre postawienie problemów". Wydział Matematyczny, Uniwersytet w Genui, Włochy
Wspólny projekt badawczy pt. "Podobieństwa między teorią zapisywania wag i teoria intuicjonistycznych zbiorów rozmytych". Department of Engineering Mathematics, University of Bristol, UK
Wspólny projekt badawczy pt. "Nowoczesne metody i modele wspomaganej komputerowo reinżynierii procesów biznesowych (w przedsiębiorstwach przemysłowych)". Instytut Informatyki i Automatyzacji Rosyjskiej Akademii Nauk, Rosja
Wspólny projekt badawczy pt. "Inteligentni agenci w analizie systemowej i wspomaganiu decyzji". Instytut Badawczy Sztucznej Inteligencji z Barcelony, Hiszpania
Wspólny projekt pt. "Inteligentne wspomaganie decyzji wielokryterialnych i wieloosobowych". Abo Akademi, Uniwersytet w Turku, Finlandia

 

Strona główna
Wydarzenie
 Z wielką radością informujemy, że nasz znakomity Kolega prof. dr. hab. inż. Janusz Kacprzyk otrzymał tytul doktora honoris causa  w Laapeenranta University of Technology, Laapeenranta, Finlandia. Wsród 14 laureatow są wybitni naukowcy, liderzy biznesu, technologii, mediow, polityki itp. Więcej informacji można znaleźć tutaj i tutaj.   Serdecznie...czytaj dalej »

Z radością przyjęlismy wiadomość, że Profesor Janusz Kacprzyk otrzymał kolejne wyróżnienie: 2016 Individual Award for Outstanding Contributions in the field of Computational Intelligence nadane przez Oddział Indyjski International Neural Network Society (INNS Indian Chapter).   INNS jest prestiżowym światowym towarzystwem naukowym, a jego oddzial w...czytaj dalej »


Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +(48 22) 38 10 100
fax +(48 22) 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Subskrybuj newsletter

Projektowanie stron www