Opis projektu PARP - Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk
niedziela, 27 września 2020
imieniny: Damian, Mirabela
wybierz język: plen

Osób online: 4
Kategorie
Kalendarz

Opis projektu PARP

Strona główna » Projekty badawcze » Projekty PARP » Ponadregionalny klaster dla cyfryzacji przedsiębiorstw wodociągowych » Opis projektu PARP

W ramach realizacji wczesnej fazy rozwoju powiązań kooperacyjnych innowacyjnego projektu pn. „Tworzenie klastra ponadregionalnego dla rozwoju zaawansowanej cyfryzacji miejskich przedsiębiorstw wodociągowych”, zostanie opracowana funkcjonalna struktura klastra, umożliwiająca w sposób optymalny rozwijanie i implementację w miejskich przedsiębiorstwach wodociągowych zaawansowanej cyfryzacji w postaci zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego w sposób kompleksowy zarządzanie, to znaczy przede wszystkim sterowanie eksploatacyjne i projektowanie miejskiego systemu zaopatrzenia w wodę.

Zadania realizowane w tej fazie projektu są następujące:

 1. Opracowanie technik komunikacji i wymiany informacji między partnerami powiązania kooperacyjnego.
 2. Opracowanie sposobów konsultacji i wymiany doświadczeń między partnerami powiązania kooperacyjnego.
 3. Opracowanie sposobu raportowania i rozliczania wyników działań partnerów powiązania kooperacyjnego.
 4. Opracowanie harmonogramu i zakresu szkoleń tematycznych prowadzonych przez partnerów powiązania kooperacyjnego.
 5. Przeprowadzenie szkoleń tematycznych przez partnerów powiązania kooperacyjnego według opracowanego harmonogramu.
 6. Opracowanie strategii kompleksowej zaawansowanej cyfryzacji przedsiębiorstw wodociągowych.
 7. Opracowanie koncepcji funkcjonowania klastra stanowiącego strukturę organizacyjną powiązań naukowo-biznesowo-branżowych umożliwiającą cyfryzację przedsiębiorstw wodociągowych.
 8. Opracowanie harmonogramu zadaniowego dla partnerów powiązania kooperacyjnego przy realizacji cyfryzacji przedsiębiorstw wodociągowych.
 9. Opracowanie strategii rozwoju klastra ponadregionalnego przy realizacji cyfryzacji przedsiębiorstw wodociągowych.

W wyniku realizacji tych zadań zostanie utworzona struktura powiązań kooperacyjnych, integrująca podmioty o charakterze naukowym, biznesowym i branżowym, co pozwoli w przyszłości w sposób kompleksowy i samodzielny rozwijać i również promować i rozprzestrzeniać zaawansowane produkty informatyczne wspomagające zarządzanie miejskimi sieciami wodociągowymi.

W pierwszym etapie realizacji projektu w jego wczesnej fazie rozwojowej zostaną opracowane mechanizmy i procedury umożliwiające sprawną komunikację, wymianę informacji i współpracę rożnych podmiotów tworzonego klastra.

W drugim etapie realizacji projektu zostanie opracowany i zrealizowany plan szkoleń, umożliwiający wzajemne poznanie i integrację podmiotów utworzonej struktury powiązań kooperacyjnych pod kątem ich dalszej współpracy przy realizacji przyszłych zadań związanych z rozwijaniem i wdrażaniem w przedsiębiorstwach wodociągowych różnorodnych procedur i algorytmów komputerowych wspomagających zarządzanie miejskim systemem zaopatrzenia w wodę.

W trzecim etapie realizacji projektu zostanie opracowana koncepcja przyszłego zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania miejską siecią wodociągową, zostaną wyznaczone zadania przydzielone poszczególnym partnerom klastra w związku z ich zróżnicowaną rolą przy tworzeniu systemu informatycznego, przy jego wdrażaniu i rozpropagowywaniu, a także zostanie opracowana strategia rozszerzania klastra dla przypadku rozbudowy systemu informatycznego o nowe funkcje, zastosowania i wdrożenia.

Przewiduje się, że planowana wczesna faza projektu rozpocznie się w czerwcu 2012 i będzie trwała 6 miesięcy do listopada 2012.

 • KONTAKT z Koordynatorem Porozumienia
  dla zasięgnięcia bardziej wyczerpującej informacji o projekcie i samym powiązaniu kooperacyjnym prosimy o kontakt z wymienionymi poniżej osobami:
  Kierownik projektu, dr hab. inż. Jan Studziński, studzinski@ibspan.waw.pl
  Dyrektor IBS PAN, prof. dr hab. inż. Zbigniew Nahorski, Zbigniew.Nahorski@ibspan.waw.pl
  osoba odpowiedzialna za kontakt z Koordynatorem Porozumienia i administrator strony,
  Aneta M. Pielak, aneta.pielak@ibspan.waw.pl

 

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www