IBS Publisher offer - Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk
czwartek, 28 stycznia 2021
imieniny: Agnieszka, Karina
wybierz język: plen

Osób online: 4
Kategorie
Kalendarz

IBS Publisher offer

Strona główna » Publishing House » IBS Publisher offer

 • Aktywne zarządzanie inwestycjami finansowymi. Wybrane zagadnienia. Praca zbiorowa. M. Krawczak i inni. 2003, cena 20,- zl.
 • Analiza procesu decyzyjnego w organizacji zhierarchizowanej pod katem jego algorytmizacji. Janusz Kręcikij. 2006, cena 30 zł.
 • Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu i.Wybrane problemy. Hołubiec J., 1999, cena 20,- zł. (wyczerpane)
 • Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu.Wybrane problemy. T. 2. Hołubiec J., Krawczak M. 2000, cena 20,- zł. (wyczerpane)
 • Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu.Wybrane problemy. Red. J.Hołubiec. Krawczak M.. T.3. 2001, cena 20,- zł.
 • Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Red. J.Hołubiec. Wybrane problemy. T.4. 2002. cena 20,- zł.
 • Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu Red. J.Hołubiec. Wybrane problemy.T.5. IBS PAN 2003, cena 20,- zł.
 • Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu.Wybrane problemy. T. 6. Red. J.Hołubiec 2004, cena 20,- zł.
 • Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy. T. 7. Red. J.Hołubiec 2005, cena 20,- zł.
 • Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy. T. 8. Red. J.Hołubiec 2006, cena 20,- zł.
 • Analityczny hierarchiczny proces decyzyjny. Nierozmyte i rozmyte porównywanie parami. Kwiesielewicz M. 2002. cena 25,-zł
 • Applications of informatics in environment engineering and medicine. Eds. J. Studziński, L. Drelichowski, O. Hryniewicz. T. 42. 2005, 179 s., cena 18,- zł
 • Asymptotyczne podejście do analizy niezawodności systemów. Kołowrocki K. 2001, cena 25,-zł.
 • Automatyka sterowanie zarządzanie. Książka jubileuszowa. Red. J.Gutenbaum. 2002, cena 25 zł.
 • Badania operacyjne i systemowe 2004. Na drodze do społeczeństwa wiedzy. Red. A. Straszak, J.W.Owsiński. 2004, cena 20 zł.
 • Badania operacyjne i systemowe 2004. Podejmowanie decyzji. Podstawy metodyczne i zastosowania. Red. R. Kulikowski, J. Kacprzyk, R. Słowiński. 2004, cena 20 zł.
 • Badania operacyjne i systemowe 2004. Zastosowania. Red. Z. Bubnicki, O. Hryniewicz, J. Węglarz. 2004, cena 20 zł.
 • Badania operacyjne i systemowe 2006. Metody i techniki. Red. J.Kacprzyk, R.Budziński. 2006, cena 25 zł.
 • Badania operacyjne i systemowe 2006. Analiza systemowa w globalnej gospodarce opartej na wiedzy: e-wyzwania. Red. E.Urbańczyk, A.Straszak, J.W.Owsiński. 2006, cena 25 zł.
 • Badania operacyjne i systemowe 2006. Wiedza systemowa dla rozwoju regionów i przedsiębiorstw w Polsce. Red. J. Stachowicz, A. Straszak, S. Walukiewicz. 2006, cena 25 zł.
 • Badania operacyjne i systemowe wobec wyzwań XXI wieku. Metody i techniki analizy informacji i wspomagania decyzji. Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania. 2002. cena 20 zł.
 • Badania operacyjne i systemowe wobec wyzwań XXI wieku. Społeczeństwo informatyczne a badania operacyjne i zarządzanie. Red. J.W.Owsiński, A.Straszak. Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania. 2002, cena 20 zł.
 • Badania operascyjne i systemowe wobec wyzwań XXI wieku. Modelowanie i optymalizacja. Metody i zastosowania.. Red J.Kacprzyk, J.Węglarz. Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania. 2002, cena 20 zł.
 • Badania systemowe.XXV-lecie Instytutu Badań Systemowych PAN. Red. Mańczak K. IBS PAN Warszawa, 2001, cena 30 zł. (wyczerpane)
 • Current issues in data and knowledge engineering.Eds. B. Baets, R. Caluwe, G. Tre, J. Fodor, J. Kacprzyk, S. Zadrożny. 2004, cena 35 zł.
 • ECO-INFO AND SYSTEMS RESEARCH. Eds. J.Studziński, O.Hrybiewicz. 2006, cena 20 zł.
 • Group decision and voting. Eds. J.Kacprzyk, D.Wagner. 2003, 255s. cena 25 zł.
 • Identyfikacja, symulacja i sterowanie oczyszczalniami ścieków. J. Studziński. 2004. Badania Systemowe, t. 35, cena 22,-zł
 • Intellectual Capital Management in Regional Pro-Innovative Networks. Jan Stachowicz (Eds.) cena 30 zł.
 • Issues in information technology. Eds. J.Kacprzyk, M.Krawczak, S.Zadrożny. 2002, cena 20,-zl.
 • Issues in intelligent systems. Paradigms. Eds. O. Hryniewicz, J. Kacprzyk, J. Koronacki, S.T. Wierzchoń. 2005, cena 25 zł
 • Issues in intelligent systems. Models and techniques. Eds. M. Dramiński, P. Grzegorzewski, K. Trojanowski, S. Zadrożny. 2005, cena 25 zł
 • Issues in soft computing. Decisions and Operations Research. Red. O.Hryniewicz, J.Kacprzyk, D.Kuchta. 2005, cena 25 zł.
 • Issues in soft computing. Theory and Applications. Red. P.Grzegorzewski, M.Krawczak, S.Zadrożny. 2005, cena 25 zł.
 • Issues in the Representation and Processing of Uncertain and Imrecise Information. Fuzzy Sets, Intuitionistic Fuzzy Sets, Generalized Nets, and Related Topics. Eds. K.Atanasov, J.Kacprzyk, M.Krawczak, E.Szmidt. 2005, cena 30 zł
 • Komputerowe wspomaganie podejmowania decyzji w perocesie dowodzenia. B.Mażbic-Kulma, A.Kałuszko, K.Krakowski, H.Spustek, M.Strzoda, A.Ziółkowski. 2007, cena 35 zł (CD)
 • Komputerowe wspomaganie zarządzania i procesów decyzyjnych w gospodarce. Red. Studziński J., Drelichowski L., Hryniewicz O. Badania Systemowe, t. 31. 2002. cena 25,- zł.
 • Lokalizacja obiektów. Wybrane modele, algorytmy i zastosowania. Mażbic-Kulma B., Pogorzelec A., Komorowska E. Badania Systemowe, t. 39. 2005. cena 20,-zł.
 • Modelling concepts and decision support in environmental systems. Ed. J.Studziński, O.Hryniewicz. Badania Systemowe, t. 45. 2006. cena 25 zł.
 • Materiały XV Krajowej Konferencji Automatyki. Red. Z. Bubnicki, R. Kulikowski, J. Kacprzyk. 2005. t. 1-3. (cena tomu 25zł + CD)
 • Model przewagi i jego implementacja komputerowa.H.Spustek. 2006, cena 30 zł.
 • Modele propagacji zanieczyszczeń atmosferycznych w zastosowaniu do kontroli i sterowania jakością środowiska. Piotr Holnicki-Szulc.2006, Badania Systemowe, t.46, cena 35 zł.
 • Modelowanie matematyczne systemów. Gutenbaum J.: Badannia Systemowe, t.32. Wyd. 3 popr. i uzup. 2003, cena 50 zł. (do biblioteki 40,-zl.)
 • Multilayer neural systems and generalized net models. Krawczak M. 2003. cena 20 zł.
 • Nowe koncepcje i metody w systemach informatycznych. Red. A. Januszewski, L. Drelichowski. Bydgoszcz 2005, Katedra Informatyki w Zarządzaniu ATR w Bydgoszczy, cena 18 zł.
 • Nowoczesne metody statystycznego sterowania jakością. Olgierd Hryniewicz, cena 20 zł.
 • Optimal Shape Design and Modeling. Lewiński T., Sigmund O., Sokołowski J., Żochowski A. 2004. cena 20, zł
 • Parametryczne problemy optymalizacji wielokryterialnej. E. Bednarczuk. 2005, Badania Systemowe, t.40, cena 20 zł.
 • Podstawy metody analizy diagnostycznej i projektowania systemów zarządzania (metoda Diana). Michalewski E. 2004 Badania Systemowe, t. 34, cena 25.-zł
 • Rozwój i zastosowania metod ilosciowych i technik informatycznych wspomagajacych procesy decyzyjne. Red. J.Studziński, L.Drelichowski, O.Hryniewicz. 2006, Badania Systemowe, t. 49, cena 25 zł.
 • Rozwój i zastosowania technologii i systemów informatycznych. Red.: J.Studziński, L.Drelichowski, O.Hryniewicz. Seria Badania Systemowe, t. 28, 2001, cena. 20 zł.
 • Semi-markowskie modele niezawodności i eksploatacji. Grabski Fr. 2002, cena 20,- zł.
 • Sieciowe modele symulacyjne do wyznaczania strategii rozwoju przedsiębiorstw (teoria i praktyka). Piasecki S., 2000,. cena 25 zł.
 • Shape Optimization of Nonlinear Distributed Parameter Systems. Andrzej Myśliński, 2006, Badania Systemowe, t.51, cena 35 zł.
 • Soft Computing. Foundations and Theoretical Aspects. Eds. A.T. Atanassov, O. Hryniewicz, J. Kacprzyk. 2004, cena 25 zł.
 • Soft Computing. Tools, Techniques and Applications. Eds. P. Grzegorzewski, M. Krawczak, S. Zadrożny. 2004, cena 25 zł.
 • Synteza algorytmów odpornego sterowania w czasie dyskretnym. Suchomski P. Seria Badania Systemowe, t.38, 2001, cena. 25 zł.
 • Systemowo-komputerowe wspomaganie zarzadzania wiedzą. Red. R.Kulikowski, Z.Bubnicki, J.Kacprzyk. 2006, cena 35 zł.
 • Techniki i tajniki głosowania. Jerzy W.Hołubiec, Jacek W.Mercik, 2006, cena 35 zł.
 • Technologie informatyczne w zarządzaniu - systemy wspomagania decyzji. Red.: Pr. zbr. J.Studziński i inni. 2000, t. 26, cena 20,- zł.
 • Wspomaganie decyzji w warunkach niepewności. Metody statystyczne dla nieprecyzyj-nych danych. P.Grzegorzewski.2006, Badania Systemowe, t.43, cena 30 zł.
 • Wspomaganie informatyczne rozwoju społeczno-gospodarczego i ochrony środowis-ka. Suplement. Red. J. Studziński, L. Drelichowski, O. Hryniewicz. 2004, Badania Systemowe, t. 37, cena 20 zł.
 • Wspomaganie informatyczne rozwoju społeczno-gospodarczego i ochrony środowis-ka. Red. J. Studziński, L. Drelichowski, O. Hryniewicz. 2004, Badania Systemowe, t. 36, cena 25 zł.
 • Wybrane metody wyznaczania optymalnych modeli uproszczonych.Wiesław Krajewski.2006, Badania Systemowe, t. 47, cena 30 zł.
 • Zapytania nieprecyzyjne i lingwistyczne podsumowania baz danych. Sławomir Zadrożny.2006, Badania Systemowe, t. 44, cena 30 zł.
 • Zastosowania badań systemowych w nauce, technice i ekonomii. Red. J. Kacprzyk, Z. Nahorski, D. Wagner. 2005. cena 25 zł. (wyczerpane)
 • Zastosowania informatyki i analizy systemowej w zarządzaniu. Red. Studziński J., Drelichowski L., Hryniewicz O. Badania Systemowe t. 33. 2003, cena 20,- zł.
 • Zastosowanie informatyki w nauce, technice i zarządzaniu. Red. J. Studziński, L. Drelichowski, O. Hryniewicz. 2005. Badania Systemowe t. 41, cena 25.-zł
 • Zastosowanie inteligentnych metod obliczeniowych do przetwarzania informacji muzycznych.Władysław Homenda. 2007, Badania Systemowe , t. 56, cena 40 zł.
 • Zastosowanie nieklasycznego rachunku operatoprów do identyfikacji liniowych układów dynamicznych. Hubert Wysocki, 2006, cena 30 zł.
Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www