| Monografie, syntezy, podręczniki

 • Wielokryterialne Podejmowanie Decyzji; obliczenia miękkie dla złożonych problemów decyzyjnych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2008 (tłumaczenie na język polski: Soft Computing for Complex Multiple Criteria Decision Making. Springer, 2006).
  Kaliszewski I.
 • Soft Computing for Complex Multiple Criteria Decision Making, Springer, 2006.
  Kaliszewski I.
 • Quantitative Pareto Analysis by Cone Separation Technique. Kluwer Academic Publ., Dordrecht, 1994.
  Kaliszewski I.

| Artykuły złozone na arXiv

 • Pareto suboptimal solutions to large-scale multiobjective multidimensional knapsack problems with assessments of Pareto optimality gaps, 2017, Submitted, arXiv:1708.07069
  Kaliszewski I.

| Wybrane artykuły publikowane poza materiałami konferencyjnymi

 • On upper approximations of Pareto fronts, Journal of Global Optimization, First Online: 13 March 2018, https://doi.org/10.1007/s10898-018-0642-1.
  Kaliszewski I., Miroforidis J.
 • The airport gate assignment problem – multiobjective optimization versus evolutionary multi-objective optimization. Computer Science, 18(1), 41-52, 2017.
  Kaliszewski I., Miroforidis I., Stańczak J.
 • Simple Additive Weighting - a metamodel for Multiple Criteria Decision Analysis methods. Expert Systems With Applications. 54, 155-161, 2016.
  Kaliszewski I., Podkopaev D.
 • On variant selection mechanisms in interactive MCDA - engineering versus reverse engineering. Journal of Multi-Criteria Decision Analysis. 23(1-2), 40-48, 2016.
  Kaliszewski I.
 • Mechanical design, Multiple Criteria Decision Making and Pareto optimality gap. Engineering Computations. 33(3), 876-895, 2016.
  Kaliszewski I., Kiczkowiak T., Miroforidis J.
 • Two-sided Pareto Front Approximations. Journal of Optimization Theory and its Applications. DOI: http://link.springer.com/article/10.1007/s10957-013-0498-y .
  Kaliszewski I., Miroforidis J.
 • Decision Maker’s Preferences, Airport Gate Assignment Problem and Multiobjective Optimisation. Multiple Criteria Decision Making’ 13, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
  Kaliszewski I., Miroforidis J., Stańczak J.
 • Primal–Dual Type Evolutionary Multiobjective Optimisation. Foundations of Computing and Decision Sciences, 38, 4, 267-275, 2013.
  Kaliszewski I., Miroforidis J.
 • Erratum to “Interactive multiple criteria decision making based on preference driven evolutionary multiobjective optimization with controllable accuracy, European Journal of Operational Research 216 (2012) 188–199”. European Journal of Operational Research, 225, 2013, 183.
  Kaliszewski I., Miroforidis J., Podkopaev D.
 • Real and virtual Pareto set upper approximations. W: Multiple Criteria Decision Making '11, red. T. Trzaskalik, T. Wachowicz, The Publisher of University of Economics in Katowice, 2012, 121-131.
  Kaliszewski I., Miroforidis J.
 • On Interfacing Multiobjective Optimisation Models - the Case of the Airport Gate Assignment Problem. In: Proceedings of the 2nd International Conference on Application and Theory of Automation in Command and Control Systems (ATACCS'2012). May 29-31, 2012. London, UK, E. Garcia, C. Johnson, W.Y. Ochieng, P. Palanque, F.J. Saez, M.A. Vilaplana, M, Winckler, IRIT Press. ISBN: 978-2-917490-20-4 .
  Kaliszewski I., Miroforidis J.
 • Interactive Multiple Criteria Decision Making based on preference driven Evolutionary Multiobjective Optimization with controllable accuracy. European Journal of Operational Research, 216, 2012, 188-199.
  Kaliszewski I., Miroforidis J., Podkopaev D.
 • Multiple Criteria Ranking Decision Support. Control & Cybernetics, 2011, 4, 1161-1187.
  Chmielewski M., Kaliszewski I.
 • Multiple Criteria Decision Making: from exact to heuristic optimization. W: Multiple Criteria Decision Making '09, red. T. Trzaskalik, T. Wachowicz, The University of Economics in Katowice, 2010, 113-120.
  Kaliszewski I., Miroforidis J.
 • Kmputerowe Wspomaganie Podejmowania Decyzji: Ujęcie Wielokryterialne. Skrypt akademicki, Wyższa Szkoła Informatyki Stodowanej i Zarz±dzania, Warszawa, 2010, s. 120.
  Kaliszewski I., Podkopaev D.
 • Wielokryterialne szeregowanie gmin z wykorzystaniem sytemu SWPD. Badania Operacyjne i Systemowe: Decyzje, Gospodarka, Kapitał Ludzki i Jako¶ć, J.W. Owsiński, Z Nahorski, T. Szapiro (wyd.), Instytut Badań Systemowych, 2008, 81-90.
  Chmielewski M., Kaliszewski I., Sobczak E.
 • An upper bound on the number of rankings satisfying order preferences. W: Multicriteria Ordering and Ranking: Partial Orders, Ambiguities and Applied Issues. W: J.W. Owsiński, R. Brüggemann (red.). Instytut Badań Systemowych, Warszawa, 2008, 177-181.
  Chmielewski M., Kaliszewski I.
 • Kilka uwag o komputerowym wspomaganiu wielokryterialnego podejmowania decyzji. Decyzje, 9, 2008, 83-100.
  Kaliszewski I.
 • Multiple Criteria Decision Making in frozen decision processes, W: Multiple Criteria Decision Making'07. Trzaskalik T. (red.), Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2008.
  Chmielewski M., Kaliszewski I.
 • A method of approximating Pareto sets for assessments of implicit Pareto set elements. Control & Cybernetics, 3, 2007, 367-381.
  Kaliszewski I.
 • Multiple Criteria Decision Making: selecting variants along compromise lines. Techniki Komputerowe, 1, 2006, 49-66.
  Kaliszewski I.
 • Ja Ci radzę – rób jak uważasz. Decyzje, 2005, 3, 142-145.
  Kaliszewski I.
 • A generalization of the Zionts-Wallenius multiple criteria decision making algorithm. Control and Cybernetics, 2004, 3, 477-500.
  Kaliszewski I., Zionts S.
 • Out of the mist -- towards decision-maker-friendly multiple criteria decision making support. European Journal of Operational Research, 2004, 158, 293-307.
  Kaliszewski I.
 • On adequacy of the linear weighted scalarizing function to selecting the winning variant in the multiple criteria decision problems. Preferencje a Ryzyko’03, T. Trzaskalik (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2003, 195-206.
  Kaliszewski I.
 • Weight versus reference point multiple criteria decision making methods - analogies and differencies. Journal of Telecommunication and Information Technologies, 2003, 3, 9-15.
  Kaliszewski I.
 • Dynamic parametric bounds of efficient outcomes in interactive multiple criteria decision making problems. European Journal of Operational Research, 2003, 147(1), 94-107.
  Kaliszewski I.
 • Wielokryterialne podejmowanie decyzji – od teorii do oprogramowania narzędziowego Preferencje a Ryzyko '02, T. Trzaskalik (ed.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2002, 179-202.
  Kaliszewski I.
 • Modelowanie ryzyka – bariery złożono¶ci obliczeniowej modeli. Preferencje a Ryzyko '01, T. Trzaskalik (ed.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2002, 145-157.
  Kaliszewski I.
 • Multiple criteria decision making with deductive approximate representation of efficient outcomes. Control & Cybernetics, 31, 2002, No. 4, 949-964.
  Kaliszewski I.
 • Multiple criteria decision making without optimization. Systems Science, 27(2), 2002, 5-13.
  Kaliszewski I.
 • Eliciting information on efficient outcomes priori to explicitly identifying them. Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego, Politechnika Koszalińska, 28, 2001, 157-164.
  Kaliszewski I.
 • Using trade-off information in decision making algorithms. Computers & Operations Research, 27, 2000, 161–182.
  Kaliszewski I.
 • Searching for psychologically stable solutions of multiple criteria decision problems. European Journal of Operational Research, 118, 1999, 123–136.
  Kaliszewski I., Michałowski W.
 • Using trade-off information in the attributes' investing. Journal of Multi-criteria Decision Analysis, 1999, 189-199.
  Jog V., Kaliszewski I., Michałowski W.
 • Efficient solutions and bounds on trade-offs. Journal of Optimization Theory and Applications, 94, 1997, 381-394.
  Kaliszewski I., Michałowski W.
 • Generation of outcomes with selectively bounded trade-offs. Foundations of Computing and Decision Sciences, 20, 1995, 113-123.
  Kaliszewski I., Michałowski W.
 • Calculating trade-offs by two-step parametric programming. Central European Journal of Operational Research and Economics, 2, 1993, 291-305.
  Kaliszewski I.

Początek strony