Pracownia Systemów Inteligentnych
pokój: 322 (III piętro)
telefon: +(48 22) 38 10 392, wew. 392
fax: +(48 22) 38 10 105
e-mail: ignacy.kaliszewski@ibspan.waw.pl

|Zainteresowania naukowe:

  • optymalizacja
  • wielokryterialne podejmowanie decyzji
  • komputerowe systemy wspomagania decyzyji
  • identyfikacja, pomiar i zarządzanie ryzykiem w jednostkach gospodarczych