| Przebieg kariery zawodowej

 • IBS PAN
  1976 - do dnia dzisiejszego, profesor.
 • Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania
  2008 - do dnia dzisiejszego, profesor.
 • Przemysłowy Instytut Telekomunikacji S.A.
  2009 - 2011, p.o. dyrektora Biura Naukowego.
 • Instytut Maszyn Matematycznych
  2007 - 2008, sekretarz naukowy.
 • Bank BISE S.A.
  2004 - 2005, doradca zarządu, kierownik programu wdrożenia Nowej Umowy Kapitałowej.
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu
  2003 - 2008, profesor.
 • Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych
  2003 - 2007, profesor.
 • Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
  1997 - 2003, doradca zarządu, specjalista.
 • Warszawska Giełda Towarowa
  1995 - 1996, doradca zarządu.
 • Polski Banku Rozwoju S.A.
  1994 - 1995, analityk.

| Działalność organizacyjna