Strona główna IIASA Program konferencji Patronat honorowy Referenci

 
Referenci ze strony IIASA:


 

Profesor Sten Nilsson (Dyrektor IIASA):

leśnik, ekolog, od wielu lat kierujący w IIASA projektami dotyczącymi lasów, ich znaczenia gospodarczego i biosferycznego.


 

Profesor Nebojsa Nakicenovic:

znany specjalista z dziedziny zasobów oraz technologii energetycznych, kierownik zespołów współpracujących z IPCC, autor prognoz energetycznych świata.


 

Dr Günther Fischer:

kieruje pracami z zakresu zmian w użytkowaniu ziemi, matematyk, specjalista z dziedziny modelowania systemów rolniczych w skali regionalnej i globalnej.


 

Dr Matthias Jonas:

geofizyk, kieruje pracami, dotyczącymi gazów cieplarnianych i zmian klimatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem roli biosfery.


 

Dr hab. Janusz Cofała:

energetyk, ściśle związany z projektami dotyczącymi rozprzestrzeniania się i skutków zanieczyszczeń powietrza.