Strona główna IIASA Program konferencji Patronat honorowy Referenci

 

Wstępny

Program konferencji

IIASA Energy Day in Poland”

 

Warszawa, 10 czerwca 2008 r.

Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72

Sala Lustrzana

 

 

1100 Otwarcie konferencji. Wystąpienia okolicznościowe
1115 - 1345 Wystąpienia przedstawicieli IIASA:
  1115 Sten Nilsson (Dyrektor IIASA):
IIASA for Global Insights.
  1145 Nebojsa Nakicenovic:
Energy Perspectives and Climate Change.
  1215 Günther Fischer:
Assessment of Biomass Potentials for Bio-fuel Feedstock Production in Europe: Methodology and Results
.
  1245 Matthias Jonas:
Unintended Consequences: Policies on Biofuels and Climate Change.
  1315 Janusz Cofała:
European Scenarios of Air Pollution and Greenhouse Gases Mitigation: Focus on Poland
.
1400 - 1500 Dyskusja panelowa z udziałem czołowych przedstawicieli polskiej nauki.

 

W trakcie konferencji przewidziano krótkie przerwy na kawę i herbatę oraz poczęstunek

 

Jednocześnie informujemy, że udział w konferencji jest nieodpłatny, a jej organizatorzy nie zwracają kosztów podróży i pobytu.

 Wystąpienia konferencyjne w języku angielskim.