Strona główna IIASA Program konferencji Patronat honorowy Referenci

 
Wystąpiono o Patronat honorowy do:

 

 

Pani Profesor Barbary Kudryckiej

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP

 

Pana Profesora Michała Kleibera

Prezesa Polskiej Akademii Nauk

 

 

 

 

Przewiduje się udział w konferencji:

 

 

Pana Waldemara Pawlaka

Wicepremiera i Ministra Gospodarki

 

Pana Profesora Macieja Nowickiego

Ministra Środowiska RP