Strona główna IIASA Program konferencji Patronat honorowy Referenci

 

IIASA

International Institute for Applied Systems Analysis

 

Międzynarodowy Instytut Stosowanej Analizy Systemów

w Laxenburgu k. Wiednia
 

Utworzony w roku 1972 jako międzynarodowa pozarządowa organizacja badawcza, mająca na celu analizowanie i tworzenie propozycji rozwiązań zagadnień istotnych dla całej ludzkości, czyli globalnych, dotyczących kuli ziemskiej jako całości, oraz uniwersalnych, czyli występujących wszędzie, we wszystkich społeczeństwach i gospodarkach. Obecnie członkami IIASA są instytucje naukowe z 18 krajów, w tym ze Stanów Zjednoczonych, Rosji, Chin, Indii i Japonii.

Instytut odegrał szczególną rolę przy tworzeniu podstaw naukowych do tzw. protokołu siarkowego (model RAINS rozprzestrzeniania się i efektów zanieczyszczeń), w pracach nad protokołem z Kioto, w opracowywaniu prognoz demograficznych świata, a także przy sporządzaniu prognoz energetycznych. Jedną z ważniejszych obecnie inicjatyw Instytutu jest światowy panel energetyczny, mający za zadanie opracowanie zarówno prognoz rozwoju sytuacji energetycznej świata, jak i możliwych dróg rozwiązywania wynikających stąd problemów, w tym bezpieczeństwa energetycznego.

Polska była od początku bardzo aktywnym członkiem IIASA. W chwili obecnej natomiast kraj nasz stoi przed wieloma wyzwaniami i zagadnieniami, w tym w szczególności w dziedzinach energetyki i ochrony środowiska, w których rozwiązaniu współpraca z IIASA może być niezwykle pomocna.

Strona internetowa IIASA:

http://www.iiasa.ac.at