17-09-2010

 

 

  Materiały konferencji BOS 2010 - Spisy Treści – zeszyty Studia i Materiały PTZW – BOS 2010

 

 

 

20-08-2010

 

 

Szanowni Państwo,

 

Zakwalifikowane teksty artykułów, związanych z konferencją BOS 2010 są obecnie w druku w czterech zeszytach Studiów i Materiałów Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, 6 punktów na liście MNiSW. Publikacja, jak zwykle, zostanie wręczona zarejestrowanym uczestnikom podczas konferencji. Przewiduje się zaproszenie wybranych autorów do składania pełnych wersji ich artykułów do wybranych czasopism. Już obecnie możemy wśród nich wymienić "Homo Oeconomicus", "Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems" oraz "Studia i Materiały Informatyki Stosowanej”.

Webmaster: Aneta M. Pielak