27-07-2010

 

 

 

Charakter udziału / opłaty

Obejmuje

Wysokość opłaty po 1.07.2010

1. Publikacja bez uczestnictwa

Proces recenzyjny i ewentualną publikację*

450 PLN

2. Uczestnictwo jednodniowe bez zakwaterowania

j.w. + materiały + obiad + kawa / herbata w przerwach – wskazana doba

630 PLN

3. Uczestnictwo jednodniowe z zakwaterowaniem**

j.w. + nocleg + śniadanie – wskazana doba

720 PLN

4. Uczestnictwo pełne bez zakwaterowania

Jak 2 na cały okres konferencji

780 PLN

5. Uczestnictwo pełne

z zakwaterowaniem**

Jak 3 na cały okres konferencji (dwa noclegi)

930 PLN

6. Uczestnictwo pełne instytucjonalne bez zakwaterowania (5 osób)

Jak punkt  4 dla pięciu osób

3 200 PLN

7. Uczestnictwo pełne instytucjonalne z zakwaterowaniem

(5 osób)**

Jak punkt 5 dla pięciu osób

4 000 PLN

8. Uczestnictwo ulgowe – doktoranci i studenci za okazaniem pisma od dziekana, rektora lub przewodniczącego studium doktoranckiego – o 150 PLN mniej niż odpowiednie opłaty „normalne”; nie obejmuje materiałów i uroczystej kolacji

* Publikacja w „Studiach i Materiałach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą” wszystkich zaakceptowanych referatów (6 punktów wg MNiSW).

** W przypadku rezerwacji dodatkowych noclegów – opłata 95 PLN za nocleg ze śniadaniem.

Niezależnie od publikacji w „Studiach i Materiałach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą”, autorzy wyselekcjonowanych przez Komitet Programowy referatów zostaną zaproszeni do zgłoszenia obszerniejszych prac do renomowanych czasopism międzynarodowych, podobnie, jak to miało miejsce po konferencji BOS 2008.

 

Wstępnie przewiduje się rozpoczęcie obrad konferencji w poniedziałek, 20 września 2010 r. o godz. 12:00, zaś zakończenie we środę o godz. 14:00.

Wpłaty prosimy przelewać na konto Polskiego Towarzystwa Badań Operacyjnych i Systemowych:
Bank: Bank PeKaO SA
Nr konta: 47 12406218 1111 0000 4619 6420
NIP 527-23-91-336
Kopie poleceń przelewów prosimy przesyłać faksem (+48 22 38 10 105) z zaznaczeniem "BOS 2010"

 

 

Webmaster: Aneta M. Pielak