Strona główna
Organizatorzy
Miejsce konferencji
Program
Harmonogram
Publikacja
Formularze
Terminy
Opłaty
Zakwaterowanie
Linki

 

 

09-09-2008                                                                                             wersja do druku (pdf)

 

18 września 2008 r.                                                                                                             Czwartek

 

OTWARCIE

8.00-9.00        Rejestracja uczestników                                            budynek 14

 

SESJA OTWARCIA

9:00-9:30                               Sala im. gen. J. Kuropieski, budynek 14

 

Prof. dr hab. inż. czł. koresp. PAN  Janusz Kacprzyk- prezes Polskiego Towarzystwa Badań Operacyjnych i Systemowych

Gen. bryg. dr hab. inż. Janusz Kręcikij - Rektor - Komendant Akademii Obrony Narodowej

Prof. dr hab. inż. Olgierd Hryniewicz - Dyrektor Instytutu Badań Systemowych PAN

Prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz - Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Badań Operacyjnych i Systemowych

 

SESJA PLENARNA 9.30-10.30

Sala im. gen. J. Kuropieski, budynek 14

Referat plenarny 1: Janusz Kręcikij: AON w systemie bezpieczeństwa narodowego RP

 

PRZERWA

10:30-11:30 Przerwa na kawę

Konferencja prasowa

 

SESJA PLENARNA 11:30-13:00

Sala im. gen. J. Kuropieski, budynek 14               Sesja VII: 60-lecie RAND Corporation

F. Stephen Larrabee (RAND): 60 years of RAND Corporation

Krzysztof Liedel: Rola RAND Corporation w zwalczaniu terroryzmu

Piotr Sienkiewicz, Piotr Górny, Mieczysław Pelc: Analiza systemowa sytuacji konfliktowych i kryzysowych

Film: Ideas In Action. 60 years of RAND

Panel dyskusyjny nt. zagrożenia dla bezpieczeństwa globalnego

 

PRZERWA

13:00-14:00                Obiad                         Kasyno

 

 

Godz. 14:00-16:00                                                                                       SESJE PROBLEMOWE

Sala im. gen. J. Kuropieski, budynek 14               Sesja VIA: Globalne społeczeństwo informacyjne

 

Piotr Sienkiewicz: Strategie rozwoju globalnego społeczeństwa informacyjnego

Ernest Lichocki: Cyberterrorystyczne zagrożenie dla bezpieczeństwa teleinformatycznego państwa polskiego

Sylwester Gładyś, Małgorzata Kaliczyńska: Wykorzystanie narzędzi webometrii w procesie poznawania społeczności informacyjnych

Jan W. Owsiński i Aneta M. Pielak: Jakość stron internetowych samorządów lokalnych Mazowsza a przestrzeń wiejska

Panel dyskusyjny nt.: Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania

 

Sala multimedialna, budynek 56                            Sesja XA: Środowisko

 

Andrzej Straszak, Jan Studziński: Potrzeba eko-info-cybertechnologicznego przeprojektowywania systemów i intersystemów użytkowych – w szczególności środowiskowych

Aleksy Barski, Andrzej Pawlak, Jan Studziński: Komputerowy model hydrauliczny miejskiej sieci wodociągowej

Lucyna Bogdan, Grażyna Petriczek: Modelowanie przepływów w sieci kanalizacyjnej

Marcin Stachura, Krzysztof Janiszowski: Modele mechaniczno–biologicznej oczyszczalni ścieków na potrzeby syntezy algorytmów regulacji

Paweł Bartoszczuk: Taryfy opłat za wodę

 

Sala Rycerska, budynek 56                                    Sesja IVA: Dane, analiza, modele

 

Wojciech Olejniczak, Dorota Dżega: Ocena zdolności algorytmów klasyfikacji do generalizacji wiedzy

Leszek Klukowski: Porządkowanie i grupowanie obiektów jako zagadnienie estymacji statystycznej

Jan W. Owsiński, Mariusz T. Mejza: A new hybrid clustering method: from “subassemblies” to “shapes”

Marian Chudy: Oszacowanie błędu w obliczeniach z rozmytymi danymi

 

PRZERWA

Godz. 16:00-16:30  

 

Godz. 16:30-18:30                                                                                       SESJE PROBLEMOWE

Sala im. gen. J. Kuropieski, budynek 14               Sesja I: Decyzje wielokryterialne i wieloosobowe

 

Katarzyna Jakowska-Suwalska, Maciej Wolny: Programowanie leksykograficzne w grach kooperacyjnych

Sebastian Sitarz, Małgorzata Grzyb: Wrażliwość rozwiązań słabo sprawnych

Hanna Bury, Dariusz Wagner: Pozycyjne oceny grupowe dla obiektów równoważnych

Lech Kruś: Wielokryterialna ocena i wybór projektów kluczowych aplikujących o środki UE

Marek Chmielewski, Ignacy Kaliszewski, Eugeniusz Sobczak: Wielokryterialne szeregowanie gmin z wykorzystaniem systemu SWPD


 

Sala multimedialna, budynek 56                            Sesja XB: Środowisko

 

Zbigniew Nahorski: Oceny zawartości gazów cieplarnianych w atmosferze

Jolanta Jarnicka: Estymacja gęstości rozkładu wielkości cząstek w zawiesinach

Piotr Holnicki: Zastosowania modeli zintegrowanych do zarządzania jakością powietrza atmosferycznego

Joanna Horabik: Statystyczna analiza danych przestrzennych pochodzących z inwentaryzacji emisji

Marko Tainio, Olli Leino i Jouni T. Tuomisto: Health in integrated assessment models: is it making a difference?

Sala Rycerska, budynek 56                                    Sesja IVB: Dane, analiza, modele

 

Piotr Kulczycki, Piotr A. Kowalski: Klasyfikacja informacji niedokładnej typu przedziałowego ze zredukowanymi próbami wzorcowymi

Barbara Gładysz, Dorota Kuchta: Parametric and nonparametric regression in analysis of energy load

Izabela Żółtowska, Eugeniusz Toczyłowski: Application of compensation-based pricing scheme

Bożena Śmiałkowska: Metoda adaptacji hurtowni danych do zmiennych potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa

Tatiana Jaworska: Struktura wewnętrzna obrazowej bazy danych

 

Godz. 19:00 – 22:00 Bankiet - kasyno

 

 

19 września 2008 r.                                                                                                                 Piątek

 

SESJA PLENARNA

Sala im. gen. J. Kuropieski, budynek 14              

 

9:00-9:45 Referat plenarny 2: Zygmunt Mierczyk, Komendant WAT: Nowoczesne technologie na rzecz systemu bezpieczeństwa

 

9:45-10:15 PRZERWA

 

10:15-13:00                                                                                                  SESJE PROBLEMOWE

 

Sala Rycerska, budynek 56                                    Sesja XII: INFORMS + MODEST

 

Magda Gajownik: Transfer technologii – jak to się robi w Wielkiej Brytanii

Jan W. Owsiński: Some simple (if not trivial) instances of application of data analysis in business and economic planning

Jacek Mercik, Frantisek Turnovec: Estimating power in treaty ratification

Honorata Sosnowska: Pierwiastek kwadratowy – wiarygodność metody podziału głosów

Helena Lindskog, Staffan Brege, Per-Olof Brehmer: Public procurement and private purchasing – how do they differ?

Krzysztof Cichocki: A model for maximization of resources for financing local government investment

 

Sala im. gen. J. Kuropieski, budynek 14               Sesja IIA: Decyzje, optymalizacja, modele

 

Katarzyna Jakowska-Suwalska: Zagadnienie lokalizacji centrów  dystrybucji typu G/G/1/R

Eugeniusz Ziółkowski: Algorytm analizy braku rozwiązania zadania optymalizacji wsadu do pieców odlewniczych

Mariusz Kaleta, Eugeniusz Toczyłowski: Computing the path generated cost allocations for generalized LP games

Krzysztof Targiel: Wyznaczanie parametru zmienność w modelu Mertona

Jarosław Becker: Architektura informatycznego systemu generowania wielokryterialnych rozwiązań decyzyjnych: koncepcja budowy modelu WPL oparta na niestandardowych zadaniach decyzyjnych

 

CSiKGW, budynek 101                                                      Sesja VIIIA: Modele walki – 40-lecie Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej

 

Andrzej Najgebauer: Systemy wspomagania decyzji z wykorzystaniem technik symulacyjnych i sztucznej inteligencji w obszarze obronności i bezpieczeństwa państwa

Andrzej Najgebauer, Ryszard Antkiewicz, Wojciech Kulas, Dariusz Pierzchała, Jarosław Rulka, Zbigniew Tarapata, Roman Wantoch-Rekowski: Modelowanie i symulacja procesów dowodzenia w systemie symulacyjnego wspomagania szkolenia operacyjnego

Ryszard Antkiewicz, Mariusz Chmielewski, Rafał Kasprzyk, Jarosław Koszela, Wojciech Kulas, Andrzej Najgebauer, Dariusz Pierzchała, Jarosław Rulka, Zbigniew Tarapata, Roman Wantoch-Rekowski: Systemy wspomagania zarządzania kryzysowego

Jerzy Grzyb: Analiza efektywności ćwiczeń wspomaganych komputerowo (CAX)

Tadeusz Winiarski: Dynamika zmian potencjału bojowego w ćwiczeniu wspomaganym komputerowo

Henryk Spustek: Eksperyment symulacyjny a kalkulacje operacyjno-taktyczne

 


 

Sala 102, budynek 56                                                          Sesja XC: Środowisko

 

Izabela Rojek: Porównanie klasyfikatorów dla ISW zarządzania siecią wodociągową

Piotr Nowak, Maciej Romaniuk: Zastosowanie parametrów rozmytych w wycenie instrumentów pochodnych związanych z protokołem z Kioto

Jarosław Stańczak: Model handlu pozwoleniami na emisje CO2 z uwzględnieniem wpływu cen zakupu

Andrzej Kałuszko: Wspomaganie opracowania strategii redukcji emisji zanieczyszczeń gazowych

 

Sala Multimedialna,             budynek 56                            Sesja IIIA: Modele gospodarcze

 

Ryszarda Rempała: Problem horyzontu prognozy w optymalizacji dynamicznej

Stanisław Bylka: Strategie równowagi w pewnym modelu produkcji i dystrybucji

Irena Woroniecka: Dylemat więźnia i inne przypadki w grze monetarno-fiskalnej

Leszek Klukowski: Optymalizacja zarządzania długiem skarbu państwa

Paweł Górski, Janusz Płaczek, Konrad Stańczyk: Wykorzystanie analizy systemowej do planowania budżetu zadaniowego MON na 2008 rok

Andrzej Dura: Racjonalny wybór strategii rynkowej banku w warunkach niepewności

 

PRZERWA

 

13:00-14:00                Obiad                         Kasyno

 

 

SESJA PLENARNA                       Sala im. gen. J.Kuropieski

 

14:00-14:45 Referat plenarny 3: Andrzej P. Wierzbicki: Badania operacyjne i systemowe w epoce cywilizacji wiedzy

 

14:45-15:15                PRZERWA

 

15:15-18:30                                                                                      SESJE PROBLEMOWE

Sala Multimedialna, budynek 56                           Sesja IIB: Decyzje, optymalizacja, modele

 

Jan Kurnatowski, Marek Libura: MIP formulation of the adjustment problem for the MST and MHP problems: computational results

Zbigniew Buchalski: Harmonogramowanie rozdziału zadań w dyskretnym systemie produkcyjnym przy ograniczeniach zasobowych

Arkadiusz Antczak, Paweł Antczak, Tadeusz Witkowski: Analiza wpływu organizacji produkcji na ogólny czas wykonywania zadań z użyciem heurystyki GRASP

Paweł Antczak, Arkadiusz Antczak, Tadeusz Witkowski: Ocena czasu realizacji zadań w zależności od stopnia elastyczności maszyn z użyciem heurystyki S.A.

Adam Janiak, Paweł Kaca, Tomasz Krysiak, Radosław Rudek: Single machine scheduling problem with resource dependent deteriorating jobs

Adam Janiak, Tomasz Krysiak, Radosław Rudek: Some single processor scheduling problems with variable processing times

 

 

Sala Rycerska, budynek 56                                    Sesja XI: Transport i logistyka

 

Katarzyna Pietrzyk: Analiza systemowa kompleksowej sieci autostrad w Polsce

Barbara Mażbic-Kulma, Henryk Potrzebowski, Jarosław Stańczak, Krzysztof Sęp: Zastosowanie metod grafowych i algorytmów ewolucyjnych w zadaniach lokalizacyjnych

Anna Kwasiborska: Analiza realizacji procesu obsługi naziemnej

Michał Kozłowski, Anna Stelmach: Implementacja narzędzi zarządzania jakością w systemie zarządzania bezpieczeństwem na lotnisku

 

CSiKGW, budynek 101                                          Sesja VIIIB: Modele walki

 

Andrzej Najgebauer, Ryszard Antkiewicz, Wojciech Kulas, Dariusz Pierzchała, Jarosław Rulka, Zbigniew Tarapata, Roman Wantoch-Rekowski, Jarosław Koszela, Tomasz Tarnawski: Symulacyjny model działań bojowych szczebla operacyjnego i taktycznego

Ryszard Wieleba: Integracja systemów wspomagania dowodzenia z modelami walki

Krzysztof Kaliński: Modelowanie podstawowych rodzajów działań bojowych z wykorzystaniem symulacyjnego systemu walki JTLS

Paweł Boryn: Architektura organizacyjno-funkcjonalna systemu symulacyjnego walki na przykładzie systemu JTLS

Marek Strzoda: Model oceny działania organów dowodzenia

Jan W. Owsiński, Andrzej Ziółkowski, Henryk Spustek, Krzysztof Krakowski: Zastosowanie zbiorów rozmytych we wspomaganiu decyzji dowódczych

Ryszard Antkiewicz, Mariusz Chmielewski, Rafał Kasprzyk, Wojciech Kulas, Andrzej Najgebauer, Dariusz Pierzchała, Jarosław Rulka, Zbigniew Tarapata: Metody predykcji zagrożenia atakiem terrorystycznym

 

Sala im.gen. J.Kuropieski, budynek 14                             Sesja IIIB: Modele gospodarcze – „Soft descriptions, tough problems”

 

Jan Gadomski: Ocena rozwoju jednostek samorządu terytorialnego. Uwagi metodologiczne

Grzegorz Koloch, Przemysław Szufel: On small samples in economic reasoning

Agnieszka Główka, Karolina Zakrzewska: On decision rules quality, individual income distribution and social behaviors

Bogumił Kamiński: On a method of time series classification

Zenon Stachowiak: Paradygmat nowej ekonomiki instytucjonalnej podstawą budowy modelu bezpieczeństwa ekonomicznego

 

Sala 102, budynek 56                                                          Sesja VA: Kapitał ludzki i jakość

 

Jacek Chmielewski: Długoterminowy krajowy foresight w Polsce i Wielkiej Brytanii (2020-2030-2050)

Mirosław Bereziński, Dariusz Wagner: Kapitał intelektualny a kapitał ludzki – koncepcja personalistyczna

Marcin Kozak: Warunki projektowania systemów pomiaru kapitału intelektualnego

Przemysław Różewski, Emma Kusztina, Katarzyna Sikora: Formalny model porównania kompetencji gwarantowanych i wymaganych

Edward Michalewski: Model systemu zarządzania jakością a model DIANA


 

20 września 2008                                                                                                                            Sobota

9:00-9:45                                            SESJA PLENARNA

Sala im. gen. J. Kuropieski, budynek 14

 

Referat Plenarny 4: Piotr Sienkiewicz i Andrzej Straszak: 60 lat cybernetyki, analizy systemowej i polskiej informatyki

 

9:45-10:15 PRZERWA

 

10:15-14:00                                                                          SESJE PROBLEMOWE

Sala 108, budynek 56                                              Sesja IIIC: Modele gospodarcze

 

Piotr Sienkiewicz, Anna Dziurny: Strategie rozwoju społecznego w modelach Klubu Rzymskiego

Grażyna Kuś: Systemy i źródła informacji wykorzystywane w procesie podejmowania decyzji zakupowych przez konsumentów w Polsce

Agnieszka Kowalska-Styczeń: Model symulujący podejmowanie decyzji przez konsumentów

Jerzy Tchórzewski: Rynek energii elektrycznej jako samorozwijający się system sterowania

 

Sala Rycerska, budynek 56                        Sesja XD: Środowisko i przestrzeń

 

Antoni B. Miklewski: Catchment modelling under deep uncertainty on the peri-urban areas

Izabela Rojek: Opracowanie modelu inteligentnego zarządzania środowiskiem

Eugeniusz Sobczak: Tendencje rozwojowe miast jako centrów rozwoju województw

Andrzej Wiśniewski: Adaptacja funkcjonalna automatu komórkowego w procesie modelowania dynamicznych systemów miejskich

 

Sala multimedialna,  budynek 56                Sesja VIB: Informatyka i zastosowania

 

Andrzej Barczak: Architektura SOA – uwarunkowania i ograniczenia

Zbigniew Buchalski: Wykorzystanie Internetu oraz nowych technologii informatycznych do wspomagania działalności firmy handlowej

Ludosław Drelichowski: Zastosowanie sieci migrujących i hurtowni danych w organizacjach agrobiznesu oraz ocenie przedsiębiorstw komunalnych przez władze samorządowe

Krzysztof Żwirek: Komputerowe wspomaganie decyzji w systemach zarządzania kryzysowego

Ryszard Budziński, Jarosław Becker: Architektura informatycznego systemu generowania wielokryterialnych rozwiązań decyzyjnych: organizacja struktur informacyjnych i funkcjonowanie systemu informatycznego

 

Sala im. gen. J. Kuropieski, budynek 14               Sesja IX: Bezpieczeństwo systemów

 

Piotr Sienkiewicz, Paweł Górski, Halina Świeboda, Mieczysław Pelc: Zagrożenia dla bezpieczeństwa logistycznego imprez masowych

Roman Kulczycki: Model sieciocentrycznego systemu bezpieczeństwa EURO2012

Krzysztof Liedel: Bezpieczeństwo imprez masowych w dobie zagrożeń terrorystycznych

Paulina Piasecka: Imprezy masowe jako cel zamachów terrorystycznych

Halina Świeboda: Zagrożenia informacyjne bezpieczeństwa narodowego

Henryk Spustek, Adam Żach: Model bezpieczeństwa informacyjnego organizacji

 

Sala 102, budynek 56                                              Sesja VB: Kapitał ludzki i jakość

 

Jerzy Tchórzewski: System prawa jako kod genetyczny w sterowaniu funkcjonowaniem i rozwojem dobrego państwa

Tomasz Zaborek: Pomoc publiczna w systemie prawa podatkowego

Piotr Sienkiewicz, Halina Świeboda: Modele ewaluacji jakości życia w badaniach systemowych

Konrad Raczkowski: Systemowe zarządzanie ryzykiem zewnętrznym w Służbie Celnej

Jan W. Owsiński: Some remarks on the measurement of sustainability and life quality on the basis of data on Polish municipalities

 

Godz. 14:00-14:15: Sesja zakończenia konferencji

Sala im. gen. J. Kuropieski

 

Godz. 14:15 – 15:00  Obiad   Kasyno