Strona główna
Organizatorzy
Miejsce konferencji
Program
Harmonogram
Publikacja
Formularze
Terminy
Opłaty
Zakwaterowanie
Linki

 

 

10-12-2007

 

 

  normalna: 650 PLN do 31 lipca 2008 r.; 780 PLN od 1 sierpnia 2008 r.
  studencka: 350 PLN do 31 lipca 2008 r.; 470 PLN od 1 sierpnia 2008 r.
  instytucjonalna: 2200 PLN do 31 lipca 2008 r.; 2600 PLN od 1 sierpnia 2008 r.
     (uprawnia do pełnego udziału 4 osób reprezentujących daną instytucję)
     + 550 PLN / 600 PLN za każdą dodatkową osobę
  przelicznik dewizowy: 3,5 PLN / 1

Opłata normalna obejmuje uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne wraz z kompletem wydawnictw, przerwy na kawę/herbatę, trzy krótkie obiady, udział w uroczystej kolacji.
Opłata studencka przysługuje studentom wyższych uczelni i studiów doktoranckich, za okazaniem odpowiedniego dokumentu, i obejmuje uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne bez wydawnictw, przerwy na kawę/herbatę i trzy krótkie obiady.
Opłata instytucjonalna może być wnoszona przez instytucje delegujące kilku uczestników. Wniesienie tej opłaty jest równoważne czterem opłatom normalnym.

  Koszt zakwaterowania w domu studenckim: PLN za noc


Wpłaty


Wpłaty na konto Polskiego Towarzystwa Badań Operacyjnych i Systemowych:
Bank: Bank PeKaO SA
Nr konta:  47 12406218 1111 0000 4619 6420
Kopie poleceń przelewów prosimy przesyłać faksem (numer poniżej) z zaznaczeniem „BOS 2008

Fax: +48 22 38 10 105
 

 

Webmaster: Aneta M. Pielak