Strona główna
Organizatorzy
Miejsce konferencji
Program
Harmonogram
Publikacja
Formularze
Terminy
Opłaty
Zakwaterowanie
Linki

 

 

09-09-2008                                                                                             wersja do druku (pdf)

 

  Ramowy harmonogram konferencji BOS 2008
 

(Rejestracja uczestników od 8:20 w czasie wszystkich dni konferencji)

 

18 września 2008 - czwartek

9:00-9:30 Sesja otwarcia: otwiera Janusz Kacprzyk, Prezes PTBOiS; wystąpienia Rektora AON – Janusza Kręcikija, Dyrektora IBS PAN – Olgierda Hryniewicza, wiceprezesa PTBOiS – Piotra Sienkiewicza

 

  9:30-10:30 Referat plenarny 1: Janusz Kręcikij, Komendant AON: „AON w systemie bezpieczeństwa narodowego RP”

10:30-11:30: Przerwa // Konferencja prasowa

11:30-13:00: Sesja plenarna VII 60-lecie RAND Corporation Larrabee / Liedel / Sienkiewicz, Górny, Pelc / Film: Ideas In Action.
60 years of RAND / Panel dyskusyjny nt. Zagrożenia dla bezpieczeństwa globalnego

 

13:00-14:00 Obiad (Kasyno)

14:00 - 16:00 Sesje równoległe

IVA

Dane, analiza, modele

Olejniczak, Dżega

Klukowski

Owsiński, Mejza

Chudy

SR56

 

VIA

Globalne społeczeństwo informacyjne

Sienkiewicz

Lichocki

Gładyś, Kaliczyńska

Owsiński, Pielak

Panel dyskusyjny: Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania

JK14

XA

Środowisko

Straszak, Studziński

Barski, Pawlak, Studziński

Bogdan, Petriczek

Stachura, Janiszowski

Bartoszczuk

SM56

 

16:00-16:30 Przerwa

16:30-18:30: Sesje równoległe

I

Decyzje wielo-kryterialne i wieloosobowe

Jakowska-Suwalska, Wolny

Starz, Grzyb

Bury, Wagner

Kruś

Chmielewski, Kaliszewski, Sobczak

JK14

IVB

Dane, analiza, modele

Kulczycki, Kowalski

Gładysz, Kuchta

Żółtowska, Toczyłowski

Śmiałkowska

Jaworska

SR56

XB

Środowisko

Nahorski

Jarnicka

Holnicki

Horabik

Tainio i in.

SM56

 

19:00-22:00      Bankiet         konferencyjny          (Kasyno)

19 września 2008 - piątek

9:00-9:45 Referat plenarny 2: Zygmunt Mierczyk, Komendant WAT: „Nowoczesne technologie na rzecz systemu bezpieczeństwa”

9:45-10:15 Przerwa

10:15-13:00 Sesje równoległe

IIA

Decyzje, optymaliza-cja, modele

Jakowska-Suwalska

Ziółkowski

Kaleta, Toczyłowski

Targiel

Becker

JK14

XII

Sesja

INFORMS + MODEST

Gajownik

Owsiński

Mercik, Turnovec

Sosnowska

Lindskog

Cichocki

SR56

VIIIA

Walka i bezpieczeństwo 40-lecie WCY WAT

Najgebauer

Najgebauer i in.1

Antkiewicz i in.2

Grzyb

Winiarski

Spustek

CS101

IIIA

Modele gospodarcze

Rempała

Bylka

Woroniecka

Klukowski

Górski i in.

Dura

SM56

XC

Środowisko

Rojek

Nowak, Romaniuk

Stańczak

Kałuszko

102/56

 
 

13:00-14:00 Obiad (Kasyno)

14:00-14:45 Referat plenarny 3: Andrzej P. Wierzbicki: „Badania operacyjne i systemowe w epoce cywilizacji wiedzy”

14:45-15:15 Przerwa

15:15-18:00: Sesje równoległe

IIB

Decyzje, optymaliza-cja, modele

Kurnatowski, Libura

Buchalski

Antczak i in.

Janiak i in.

Janiak i in.

Antczak i in.

SM56

XI

Transport, logistyka

Pietrzyk

Mażbic-Kulma i in.

Kwasiborska

Kozłowski, Stelmach

SR56

VIIIB

Walka i bezpieczeń-stwo

Najgebauer i in.3

Wieleba

Kaliński

Boryn

Strzoda

Owsiński i in.

Antkiewicz i in.5

CS101

IIIB

Modele gospodarcze: „Soft descriptions, tough problems”

Gadomski

Koloch, Szufel

Główka, Zakrzewska

Kamiński

Stachowiak

JK14

VA

Kapitał ludzki i jakość

Chmielewski

Bereziński, Wagner

Kozak

Różewski i in.

Michalewski

102/56

 

20 września 2008 - sobota

9:00-9:45 Referat plenarny 4: Piotr Sienkiewicz, Andrzej Straszak: „60 lat cybernetyki, analizy systemowej i polskiej informatyki”

9:45-10:15 Przerwa

10:15-14:00 Sesje równoległe

IIIC

Modele

 gospodarcze

Sienkiewicz, Dziurny

Kuś

Kowalska-Styczeń

Tchórzewski

108/56

XD

Środowisko i przestrzeń

Miklewski

Rojek

Sobczak

Wiśniewski

SR56

VIB

Informatyka i zastosowania

Barczak

Buchalski

Drelichowski

Żwirek

Budziński, Becker

SM56

IX

Bezpieczeń-stwo systemów

Sienkiewicz i in.4

Kulczycki

Liedel

Piasecka

Świeboda

Spustek, Żach

Panel dyskusyjny: Przestrzeń bezpieczeństwa narodowego RP

JK14

VB

Kapitał ludzki i jakość

Tchórzewski

Zaborek

Sienkiewicz, Świeboda

Raczkowski

Owsiński

108/56

 
 

14:00-14:15 Zakończenie Konferencji

14:15-15:00: Obiad (Kasyno)

Objaśnienia przypisów:

 

1 A. Najgebauer i inni: Modelowanie i symulacja procesów dowodzenia w systemie symulacyjnego wspomagania szkolenia operacyjnego

2 R. Antkiewicz i inni: Systemy wspomagania zarządzania kryzysowego

3 A. Najgebauer i inni: Symulacyjny model działań bojowych szczebla operacyjnego i taktycznego

4 P. Sienkiewicz i inni: Zagrożenia dla bezpieczeństwa logistycznego imprez masowych

5 R. Antkiewicz i inni: Metody predykcji zagrożenia atakiem terrorystycznym

 

 

Wszystkie sesje plenarne w Sali im. Gen. J. Kuropieski, budynek 14; Oznaczenia sal: sala im. gen. J. Kuropieski, bud. 14: JK14; Sala multimedialna, bud. 56: SM56; Sala Rycerska, bud.56: SR56; Sala 102, bud. 56: 102/56; Sala 108, bud. 56: 108/56; CSiKGW, bud. 101: CS101

Nazwisko - kursywą oznaczono referaty, których teksty nie są zawarte w materiałach

 

 

Webmaster: Aneta M. Pielak