Strona główna
Terminy
Organizatorzy
Oplata
Miejsce, lokalizacja
Komitety
Harmonogram
Zakwaterowanie
Styl
Formularz
Linki
 


Artykuły do wydawnictwa na BOS 2006:
Instrukcja dla autorów

  1. Organizatorzy muszą otrzymać końcową wersję artykułu w nieprzekraczalnym terminie 28 lipca 2006r., godz. 12:00.

  2. Teksty muszą spełniać wszystkie wymagania edytorskie. Proszę pamiętać, że teksty ich nie spełniające zostaną odesłane autorom! (i może nie zostać dość czasu na ich poprawę!).

  3. Należy nadesłać jeden egzemplarz wydruku i zbiór na dyskietce (uwaga: tekst może zostać przysłany wyłącznie e-mailem, ale wtedy należy wziąć pod uwagę możliwość kłopotów z redagowaniem itp., które w całości obciążą autorów).

Adres:
dr Jan W. OWSIŃSKI (BOS 2006)
IBS PAN
ul. Newelska 6
01-447 Warszawa

  1. Tekst pisany w edytorze Word w powszechnie używanych wersjach oraz w Latexu (prosze o zachowanie stylu).

  2. Objętość końcowej wersji artykułu (liczba stron) podano w indywidualnych zaleceniach redakcji.

  3. Rysunki, tabele i literatura powinny być umieszczone w jednym zbiorze elektronicznym wraz z tekstem; tabele i rysunki powinny być rozmieszczone według odpowiednich powołań w tekście (tj. nie razem na końcu tekstu); rysunki w jednym z popularnych formatów (bmp, pcx, eps); styl literatury i odniesień do literatury podano w punkcie 9 poniżej.

  4. Tekst pisany czcionką Times New Roman 10 p. z pojedynczymi odstępami; tytuł kapitalikami wytłuszczonymi; po jednym odstępie: nazwisko/a autora/ów czcionką wytłuszczoną; bez odstępu: adres - zwykłą czcionką; po jednym odstępie: streszczenie - w węższej kolumnie; śródtytuły (części) artykułu - podkreślone, oznaczone cyframi arabskimi, poprzedzone jednym odstępem; tytuły mniejszych części - zwykłą czcionką (prosimy nie schodzić poniżej poziomu dwóch cyfr w dzieleniu artykułu na części); wzory, rysunki, tabele - numeracja ciągła w obrębie artykułu; numeracja wzorów - po stronie prawej, przy marginesie; wszystkie elementy wzorów i oznaczeń, także w tekście - kursywą i/lub innymi krojami wyróżnionymi, w sposób konsekwentny.

  5. Teksty prosimy nadsyłać na papierze A4, zadrukowane po jednej stronie, z numeracją stron ołówkiem na odwrocie; w wersji elektronicznej - strona A4 z następującymi marginesami (wskazane tutaj ustawienie marginesów daje format B5, w którym wydrukowane będą materiały): górny: 3 cm, dolny: 7,5 cm; wewnętrzny: 3 cm, zewnętrzny: 6 cm („marginesy lustrzane”); na oprawę: 0 cm; nagłówek: 2,5 cm, stopka: 7 cm; streszczenie w kolumnie o 2 cm węższej (po 1 cm z lewej i prawej); pojedynczy odstęp między wierszami; między akapitami - dodatkowy odstęp; po tytułach części artykułu: dodatkowy odstęp; akapity rozpoczynają się od wcięcia 1 cm; wzory prosimy traktować jak części zdań (np. zachowanie interpunkcji po wzorach); tabele i rysunki nie mogą wykraczać poza ustaloną przy pomocy marginesów szerokość i wysokość kolumny (12x19,5 cm); czcionka w tabelach może mieć 9p.

  6. Tytuł nie powinien przekraczać 60 znaków; śródtytuły powinny mieścić się w jednym wierszu; streszczenie nie powinno przekraczać 15 wierszy; nie umieszczamy słów kluczowych; prosimy o podanie tzw. "żywej paginy" - skróconego tytułu artykułu do zamieszczenia jako nagłówek (prosimy nie umieszczać nagłówków samemu); prosimy możliwie unikać przypisów.

  7. Odwołania do literatury: przez podanie nazwiska lub nazwisk (do dwóch) autorów i roku wydania pracy, np. Kowalski i Nowak (1997), zaś przy większej liczbie autorów: Malinowski i in. (1965); w spisie literatury (całość spisu literatury czcionką 9p.) podajemy: autora/ów - nazwisko i inicjały, rok wydania w nawiasie okrągłym, tytuł pracy, wydawcę, ewentualnie miejsce wydania itp.; pierwszy wiersz opisu - od lewego marginesu, drugi wcięty na 1 cm; przykłady podano poniżej:

Naukowski C.J. (1929) Raport z badań wspólnych. Instytut Naukowy i Wdrożeniowy WSTiPK, Lędźwiany, oprac. 123B/29.

Nowak S. (1999a) O pewnym zagadnieniu praktycznym w zastosowaniu do innego. Postępy Nauki i Praktyki, XXVIII, 2, 7-77.

Nowak S. (1999b) On a certain practical problem applied to quite yet another one. Annals of General and Specific Science, 96, 15, 2345-2467.

Postępowski W.L., Autorski P.K., Naukowski C.J. (1926) Dlaczego nie umiemy działać rozważnie? Wyd. Myśl Niezależna i Naukowa, Ostrów Podhalański.

Wydawnicka A.B. (2000) Zadania nierozwiązywalne i ich rozwiązania. W: S. Redaktorski, red., Czy wszechświat jest taki, czy inny? Dom Wydawniczy "Cosmos", Zielonka-Brody-Siewierz.

 

  Poniżej załączamy instrukcję dla autorów oraz styl w MS Word

 


  Styl w MS Word

  Instrukcja dla autorów (doc)

  Formularz zgłoszeniowy (doc)

  Instrukcja dla autorów (pdf)

  Formularz zgłoszeniowy (pdf)

  Styl w MS Word, Instrukcja dla autorów, Formularz zgłoszeniowy (spakowane zip)

Webmaster: Aneta M. Pielak