Strona główna
Terminy
Organizatorzy
Oplata
Miejsce, lokalizacja
Komitety
Harmonogram
Zakwaterowanie
Styl
Formularz
Linki
 

 

Instytut Badań Systemowych

 

Polskiej Akademii Nauk

 

Newelska 6, 01-447 Warszawa

Polskie Towarzystwo Badań

 

Operacyjnych i Systemowych

 

Newelska 6, 01-447 Warszawa

Uniwersytet Szczeciński,

 

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania


Mickiewicza 64/66, 71-101 Szczecin


 

 

 

 

 

 

 

 

Webmaster: Aneta M. Pielak