Strona główna
Terminy
Organizatorzy
Oplata
Miejsce, lokalizacja
Komitety
Harmonogram
Zakwaterowanie
Styl
Formularz
Linki
 


Opłata konferencyjna:


  normalna: 680 PLN do 15 lipca 2006 r.; 760 PLN po 15 lipca 2006 r.
  studencka: 380 PLN do 15 ipca 2006 r.; 440 PLN po 15 lipca 2006 r.
  instytucjonalna: 2000 PLN do 15 lipca 2006 r.; 2200 PLN po 15 lipca 2006 r.
    (uprawnia do pełnego udziału 4 osób reprezentujących daną instytucję)
  przelicznik dewizowy: 4 PLN / 1 €


Opłata normalna obejmuje uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne wraz z kompletem wydawnictw, przerwy na kawę/herbatę, dwa krótkie obiady, udział w uroczystej kolacji.

Opłata studencka przysługuje studentom wyższych uczelni i studiów doktoranckich, za okazaniem odpowiedniego dokumentu, i obejmuje uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne bez wydawnictw, przerwy na kawę/herbatę i dwa krótkie obiady.

Opłata instytucjonalna może być wnoszona przez instytucje delegujące kilku uczestników. Wniesienie tej opłaty jest równoważne czterem opłatom normalnym.

Opłatę prosimy wpłacać na konto:

 

Polskiego Towarzystwa Badań Operacyjnych i Systemowych:
Bank: PBK/BPH S.A. IX O/Warszawa, Nowogrodzka 50, 00-695 Warszawa
Nr konta: 70 1060 0076 0000 4010 4000 8803

NIP: 527-23-91-336
Kopie poleceń przelewów prosimy przesyłać faksem (numer poniżej) z zaznaczeniem „BOS 2006”

022 837-27-72


 

 

Webmaster: Aneta M. Pielak