Strona główna
Terminy
Organizatorzy
Oplata
Miejsce, lokalizacja
Komitety
Harmonogram
Zakwaterowanie
Styl
Formularz
Linki

 

Nauka dla Lepszego i Bardziej Zrównoważonego Rozwoju

Globalnych Technologii, Gospodarek i Społeczeństw

 

07-09-2006

 

W zakładce "harmonogram" został umieszczony nowy program konferencji

Prosimy o możliwie jak najszybsze sprawdzenie, czy organizatorzy nie popełnili jakiej pomyłki przy modyfikacji programu konferencji BOS 2006 i jak najszybsze zawiadomienie nas o tym.

Ponieważ organizatorzy dostali wpłaty anonimowe prosimy o sprawdzenie programu także pod tym kątem i przygotować się na ewentualne dokumentowanie wpłat podczas konferencji.

 

17-08-2006

 

Uwaga: ważne dla osób nie mogących wziąć udziału w konferencji


Artykuły, które zostały zakwalifikowane do druku w materiałach konferencji, a których autorzy (żaden z autorów) z ważnych przyczyn nie będą mogły wziąć w niej udziału, będą mogły się ukazać w materiałach BOS 2006 pod warunkiem wpłaty 190 PLN do dnia 28 sierpnia włącznie (data otrzymania potwierdzenia wpłaty przez organizatorów). Po tej dacie analogiczna oplata wyniesie 380 PLN.
 

 

10-07-2006

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z licznymi pytaniami, skierowanymi do organizatorów, zdecydowaliśmy się udostępnić Państwu zupełnie robocza wersje programu konferencji; może ona jeszcze zawierać nie tylko nieścisłości związane z liczba faktycznych uczestników konferencji, potwierdzonych referatów itp., ale wręcz zwykle pomyłki (np. wynikające ze zmian w składzie autorskim poszczególnych prac).

 

Tym niemniej prosimy o ewentualne uwagi, korekty itp., które będziemy w miarę ich oczywistości i naszych możliwości uwzględniać.

 

26-06-2006

 

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie zawiadamiamy, że rozpoczynamy wysyłanie zawiadomień o akceptacji artykułów oraz  recenzji artykułów i informacji o ewentualnych zaleceniach i modyfikacjach.

 

Jednocześnie informujemy, że termin wpłat w wysokości 680zł (normalna), 340 zł (studencka), 2000 zł (instytucjonalna) został przesunięty do 15 lipca 2006.

 

 

14-06-2006

 

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie zawiadamiamy, że teksty nadesłane do organizatorów po terminie 16 czerwca 2006 r. będą traktowane wyłącznie jako zgłoszenia referatów do wygłoszenia i nie będą rozpatrywane w ramach wydawnictwa konferencji

 

26-04-2006

 

Zamiana terminów nadsyłania pełnych artykułów:


  nadesłanie tekstu artykułu do 05 czerwca 2006 r. (termin ostateczny)


  wysłanie recenzji do autorów od 19 czerwca 2006 r.


  dokonanie terminowej wpłaty opłaty konferencyjnej do 15 lipca 2006r.


  nadesłanie ostatecznej wersji tekstu artykułu do 4 sierpnia 2006 r.


  konferencja, wręczenie wydawnictwa konferencji 28-30 września 2006 r.

 

 

01-04-2006

 

Szanowni Państwo,

 

Pragniemy przeprosić za milczenie spowodowane niezależnymi od nas "problemami technicznymi".

 

Jednocześnie prosimy o nadsyłanie w jak najwcześniejszym terminie pełnych tekstów (nie nakładamy żadnych ograniczeń na teksty pierwotne, ani co do długości, ani formatu).

 

01-09-2005

 

Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej konferencji BOS:

Badania Operacyjne i Systemowe – BOS 2006.


Konferencja BOS 2006 organizowana jest przez trzy instytucje: Polskie Towarzystwo Badań Operacyjnych i Systemowych, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytet Szczeciński – Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Miejscem konferencji jest Uniwersytet Szczeciński. BOS 2006 odbędzie się w dniach 28-30 września 2006 r. (czwartek-sobota).

Konferencje BOS są jednym z najważniejszych forów polskiego środowiska naukowców i praktyków szeroko pojętych badań systemowych i operacyjnych. W organizowanych co dwa lata spotkaniach uczestniczy zazwyczaj około 150-200 osób i prezentowanych jest około 100 referatów, które po przejściu procedury recenzyjnej, są publikowane. Tematyka prezentowanych prac obejmuje bardzo szeroki zakres, od zagadnień teoretycznych i metodycznych po zastosowania w przemyśle, obronności, gospodarce, zarządzaniu i administracji. Część obrad konferencji przybiera postać autorskich seminariów, często na najwyższym poziomie naukowym, także na skalę międzynarodową.

Aktywny udział środowiska szczecińskiego, reprezentowanego przez Uniwersytet i Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, ale także i inne uczelnie Szczecina, stanowić będzie istotne wzbogacenie tradycji konferencji BOS. Jednocześnie będzie to stanowić okazję do kolejnego kroku ku umiędzynarodowieniu konferencji, także dzięki kontaktom środowiska szczecińskiego i położeniu aglomeracji szczecińskiej.

Zapraszamy do możliwie wczesnej rejestracji na załączonym formularzu. W szczególności – zapraszamy do organizacji sesji specjalnych, także z udziałem uczestników zagranicznych. Już w tej chwili możemy zapowiedzieć organizację sesji poświęconej metodom wielokryterialnym (doc. Ignacy Kaliszewski) oraz sesję EURO WG „MODEST” (MODelling of Eco-nomies and Societies in Transition).

Prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: bos2006@ibspan.waw.pl
 

 

Webmaster: Aneta M. Pielak