Strona główna
Terminy
Organizatorzy
Oplata
Miejsce, lokalizacja
Komitety
Harmonogram
Zakwaterowanie
Styl
Formularz
Linki
 

wersja .pdf

Program konferencji

 

Prosimy o możliwie jak najszybsze sprawdzenie, czy organizatorzy nie popełnili jakiej pomyłki przy modyfikacji programu konferencji BOS 2006 i jak najszybsze zawiadomienie nas o tym.

Ponieważ organizatorzy dostali wpłaty anonimowe prosimy o sprawdzenie programu także pod tym kątem i przygotować się na ewentualne dokumentowanie wpłat podczas konferencji.

 

28 września 2006 - czwartek
9:00-9:30 Sesja otwarcia; Przew. A. Straszak
9:30-10:15 Referat plenarny 1: Ryszard Budziński
10:15-10:30  Przerwa
10:30-13:00: Sesje
IA IVA VI

Sesja
polsko-niemiecka
nt. środowiska A

5

VIIIA
Decyzje wielo-kryterialne Dane, analiza, modele Gospodarka i jej modelowanie Edukacja
5 6 6 5
13:00-14:00 Obiad
14:00-14:45 Referat plenarny 2: Janusz Kacprzyk
14:45-15:15 Przerwa
15:15-18:45: Sesje
IB IVB VIIA

Sesja

polsko-niemiecka
nt. środowiska B

 

IXA
Decyzje wielo-kryterialne Dane, analiza, modele Rynek, firma, finanse

Kapitał społeczny

7 7 6 6 5
20:00 Uroczysta kolacja
29 września 2006 - piątek
9:00-9:45 Referat plenarny 3: Olgierd Hryniewicz
9:45-10:15 Przerwa
10:15-13:00 Sesje
II Sesja VA VIIIB VIIB
Decyzje wielo-osobowe i głosowania  poświęcona R. Kulikow-skiemu, cz.1 Transport

Edukacja

 

Rynek, firma, finanse
6 5 4 3 4
13:00-14:00 Obiad
14:00-14:45 Referat plenarny 4: Jerzy K. Sołdek
14:45-15:15 Przerwa
15:15-19:00: Sesje
III Sesja VB XIA VIIC
Optymalizacja, decyzje, wspomaganie  poświęcona R. Kulikow-skiemu, cz.2 Transport

e-Społeczeń-stwo, e-administra-cja: ludzie, technika, gospodarka
 

Rynek, firma, finanse
8 3 5 5 6
Panel:
Rola analizy systemowej w 21 wieku
30 września 2006 - sobota
9:00-9:45 Referat plenarny 5:  Andrzej Straszak
9:45-10:15 Przerwa
10:15-12:45 Sesje
Sesja IXB XIB X  
INFORMS
„Poczta Polska...”
Regiony wiedzy e-Społeczeństwo, e-administracja: ludzie, technika, gospodarka

Harmonogramy

 
5 5 6  
12:45-13:00 Przerwa
13:00-13:45 Referat plenarny 6: Tadeusz Trzaskalik
13:45-14:00 Zakończenie Konferencji

 

Sesja otwarcia:

Janusz Lipkowski, Zygmunt Meyer, Waldemar Tarczyński, Olgierd Hryniewicz; przewodniczący: Andrzej Straszak
 

Referaty plenarne:

1. Ryszard Budziński; 2. Janusz Kacprzyk; 3. Olgierd Hryniewicz; 4. Jerzy K. Sołdek;

5. Andrzej Straszak; 6. Tadeusz Trzaskalik

Sesje specjalne:

Sesja poświęcona dorobkowi R. Kulikowskiego - 29 września 2006 (piątek)

A. Straszak i M. Krawczak

A. Straszak
L. Kruś
M. Krawczak
M. Bereziński
A. Kałuszko, P. Holnicki
L. Bogdan, A. Straszak, J. Studziński
A. B. Miklewski
J. W. Owsiński

Sesja polsko-niemiecka poświęcona problemom środowiska (w języku angielskim) - 28 września 2006 (czwartek)

J. Studziński

A

R. Wieland, W. Mirschel, G. Korn K.O. Wenkel
W. Mirschel, R. Wieland, K.O. Wenkel
B. Wilkening, M. Voss, R. Wieland
J. Kiesel
K. S. Cichocki
B

P. Bartoszczuk
J. Gadomski, Z. Nahorski
A. M. Daddesh, Z. Nahorski
P. Holnicki
L. Bogdan, J. Studziński
G. Nützmann, J. Greskowiak, R. Brüggemann, K. Freier

Sesja INFORMS: Poczta Polska w okresie transformacji - 30 września 2006 (sobota)

J. Hołubiec i I. Kaliszewski
 

Sesje techniczne:

IA. Decyzje wielokryterialne - 28 września 2006 (czwartek)
T. Trzaskalik

I. Kaliszewski
T. Strąbski, W. Ogryczak
A. B. Malinowska
C. Dominiak, S. Sitarz, T. Trzaskalik
J. Banaś

IB. Decyzje wielokryterialne - 28 września 2006 (czwartek)
I. Kaliszewski

J. Becker, R. Budziński
M. Nowak

S. Sitarz
A. Kasperski, M. Kulej
I. Ashikhmin i inni
V. Sarka i inni
M. Wasiak

II. Decyzje grupowe i głosowania - 29 września 2006 (piątek)
J. Mercik

H. Bury, D. Wagner
M. Mazurkiewicz, J. Mercik, F. Turnovec
M. Mazurkiewicz
J. Hołubiec, A. Małkiewicz, G. Szkatuła, D. Wagner
K. Przybyszewski, H. Sosnowska
J. W. Owsiński

IIIA. Optymalizacja, decyzje...  - 29 września 2006 (piątek)
R. Budziński

Z. Buchalski
M. Chudy
D. Kuchta
J. Stańczak, K. Trojanowski
E. Ziółkowski
K. Michalak
P. Korytkowski
O. Zaikin, B. Małachowski

IVA. Dane, analiza, modele - 28 września 2006 (czwartek)
M. Machowska-Szewczyk

B. Gładysz
R. Burduk
M. Romaniuk
E. Adamus
I. Rejer

B. Mażbic-Kulma, K. Sęp

IVB. Dane, analiza, modele - 28 września 2006 (czwartek)
A. Piegat

R. Dudzińska-Baryła, A. Gluzicka
K. Murawko-Wiśniewska, A. Piegat
A. Pożyczka
T. Jaworska
T. Faber, B. Gładysz, J. Mercik
H. Potrzebowski, J. Stańczak, K. Sęp
G. Petriczek, J. Hołubiec

VA. Transport - 29 września 2006 (piątek)
B. Mażbic-Kulma i M. Malarski

M. Łatuszyńska
M. Jacyna
M. Malarski
J. Skorupski

VB. Transport - 29 września 2006 (piątek)
M. Łatuszyńska

A. W. Winiewski, M. Malarski
A. Stelmach
P. Dmochowski, J. Skorupski
M. Kozłowski, S. Lorent
M. Łabuś, M. Malarski

VI. Gospodarka i jej modelowanie - 28 września 2006 (czwartek)
E. Urbańczyk

I. Woroniecka-Leciejewicz
M. Mikołajczyk
J. Gadomski
A. Dura, M. Obrzut
J. Bartosik
S. Wawrzoła

VIIA. Rynek, firma, decyzje - 28 września 2006 (czwartek)
I. Woroniecka

P. Kulczycki, K. Daniel
P. Kacprzak, E. Toczyłowski
L. Drelichowski, M. Sikora
O. Stefko
P. Baran, K. Dmytrów, S. Gnat
S. Grzesiak

VIIB. Rynek, firma, decyzje - 29 września 2006 (piątek)
P. Kulczycki

O. Pilipczuk
K. Małecki
Z. Milian
W. Korczyński

VIIC. Rynek, firma, decyzje - 29 września 2006 (piątek)
H. Spustek, P. Nowak

P. Pałka, E. Toczyłowski, I. Żółtowska
B. Mażbic-Kulma, A. Kałuszko, A. Ziółkowski
P. Nowak, M. Romaniuk
H. Spustek i inni
A. Jóźwiak
M. Pelc, P. Sienkiewicz, H. Świeboda

VIIIA. Edukacja - 28 września 2006 (czwartek)
E. Kushtina

E. Kushtina
O. Popov i inni
M. Kotnis
T. Dudek
O. Zaikin, E. Kushtina, P. Różewski

VIIIB. Edukacja - 29 września 2006 (piątek)
M. Romaniuk

P. Różewski, J. Różewski
P. Korytkowski, A. Dolgui, O. Zaikin
R.J. Rak, M. Godziemba-Maliszewski

IXA. Kapitał społeczny - 28 września 2006 (czwartek)
St. Walukiewicz

St. Walukiewicz
S. Olko
S. Skowron, J. Dziwulski
J. Machulik
W. Czajkowski

IXB. Regiony wiedzy - 30 września 2006 (sobota)
J. Stachowicz

J. Stachowicz
P. Kordel
R. Pachura, M. Kozak
J. Machnik-Słomka
A. Mazurkiewicz

X. Harmonogramy - 30 września 2006 (sobota)
T. Witkowski, A. Janiak

A. Korzeniowski
Z. Buchalski
A. Janiak, T. Krysiak
A. Janiak, T. Krysiak
A. Antczak, P. Antczak, T. Witkowski
A. Antczak, P. Antczak, T. Witkowski

XIA. E-społeczeństwo, e-administracja: ludzie, technika gospodarka - 29 września 2006 (piątek)
P. Sienkiewicz

A. Szewczyk
P. Sienkiewicz, H. Świeboda, M. Jóźwiak
M. Bandosz
A.M. Pielak
P. Sienkiewicz

XIB. E-społeczeństwo, e-administracja - 30 września 2006 (sobota)
J. Joszczuk- Januszewska

B. Śmiałkowska
I. Jóźwiak, W. Laskowski
J. Swacha, S. Grabowski, P. Skibiński
J. Joszczuk-Januszewska
A. Barczak, T. Sydoruk
 

 

Webmaster: Aneta M. Pielak