Organizatorzy:

IBS PAN

WSISIZ


webmaster
 

Honorowy patronat nad konferencją objął:

Marszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej

MODEST

international working group on

MODelling of Economies and Societies in Transition

 

Co-ordinators:

Zbigniew Nahorski and Jan W. Owsiński

nahorski@ibspan.waw.pl     owsinski@ibspan.waw.pl

Newelska 6, 01-447 Warszawa, Poland;

Facsimile: (48 22) 837 27 72