O Instytucie
   1. Informacje ogólne
   2. Władze
   3. Adres
   4. Rada Naukowa
   5. Publikacje
   6. Seminaria
   7. Konferencje
   8. Wydawnictwa
   9. Biblioteka
   10. Projekty Badawcze
   11. Szkolenia
   12. Studia Doktoranckie
   13. Status prawny IBS PAN
   14. Statut IBS PAN
   15. Struktura organizacyjna
   16. Schemat struktury organizacyjnej IBS PAN
   17. Serwis
   18. rejestr zmian
   19. statystyki odwiedzin
   20. instrukcja obsługi
   21. redakcja BIP
   22. www.bip.gov.pl
   23. Instrukcja obsługi serwisu


    Serwis BIP IBS PAN podzielony jest na dwie główne części:
    1. Menu statyczne.
    2. Pole streszczenia.
    3. Menu dynamiczne.
    1. Menu statyczne (po lewej stronie ekranu) - zawiera umieszczone na stałe tematy informacyjne zgrupowane w kategorii Serwis (hasło na szarym polu).

     Menu statyczne zawiera następujący zestaw kategorii tematycznych:
     • rejestr zmian - odnośnik umożliwiający śledzenie zmian opublikowanych informacji oraz dotarcie do informacji archiwalnych. Lista wszystkich zmian od momentu powstania Biuletynu IBS PAN jest dostępna po wybraniu odnośnika Rejestr zmian. Dodatkowo pod każdą opublikowaną informacją istnieje analogiczny odnośnik prowadzący do listy zmian danej informacji.

     • statystyki odwiedzin - odnośnik umożliwiający śledzenie ruchu na stronie Biuletynu IBS PAN. W zakładce tej są dostępne informacje na temat statystyk:
      • z dzisiejszego dnia
      • z wczorajszego dnia
      • z bieżącego tygodnia
      • z ubiegłego tygodnia
      • z bieżącego miesiąca
      • z ubiegłego miesiąca
      • z bieżącego roku
      • z ubiegłego roku.
      Każda kategoria statystyk zawiera odnośnik umożliwiający wyświetlenie histogramu częstości. Dodatkowo pod każdą opublikowaną informacją istnieje analogiczny odnośnik prowadzący do wyświeltenia statystyk odwiedzin kategorii, w której znajduje się określonej informacji.

     • instrukcja obsługi - odnośnik umożliwiający wyświetlenie informacji o sposobie korzystania z Biuletynu IBS PAN

     • redakcja BIP - informacje dotyczące osób odpowiedzialnych za administrację i redakcję Biuletynu IBS PAN

     • www.bip.gov.pl - odnośnik przekierowujący do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej prowadzonej przez MSWiA.

     Odnośniki z poszczególnych kategorii tematycznych (hasła na granatowym polu) prowadzą do wyświetlenia szczegółowego opisu i wykazu opublikowanych informacji danej kategorii tematycznej w "Polu streszczenia" (centralna część ekranu).

    2. Pole streszczenia (centralna część ekranu):

     W tej strefie wyświetlane są:
     • odnośniki nawigacyjne serwisu,
     • rozwinięcia menu,
     • streszczenia wyszukiwanych informacji z załącznikami lub pełna treść poszukiwanych informacji.

     Konstrukcja informacji:
     • nagłówek zawierający tytuł informacji,
     • treść informacji lub jej streszczenie (tj. krótki opis zawartości informacji), ewentualnie adres URL dokumentu osadzonego w internecie poza Biuletynem IBS PAN,
     • stopka informacji zawierająca:
      • listę "Załączników" (jeżeli takowe istnieją),
      • nazwisko autora (tj. osoby odpowiedzialnej za treść informacji w bazie danych Biuletynu IBS PAN),
      • datę udostępnienia informacji,
      • szczegółowe dane na temat opublikowanej informacji (tj. dane osoby odpowiadzialnej za treść, dane osoby wprowadzającej informacje do Biuletynu IBS PAN, data udostępnienia informacji),
      • listę dokonywanych zmian w treści informacji,
      • statystyki odwiedzin danej kategorii tematycznej.


    3. Menu dynamiczne (górna lewa strona ekranu nad menu statycznym) - posiada analogiczną do menu statycznego, hierarchiczną strukturę kategorii tematycznych. W odróżnieniu od menu statycznego, w menu dynamicznym poszczególne kategorie tematyczne mogą się zmieniać w czasie.

     W menu dynamicznym obsługa Biuletynu może umieszczać komunikaty o charakterze organizacyjnym, dotyczące różnych zmian w strukturze publikowanych informacji, zmian w osadzeniu informacji, zmian formatu załącznika lub inne.

     W górnej części strony głównej Biuletynu IBS PAN znajduje się odnośnik "Szukaj" umożliwiający przeszukiwanie zasobów serwisu wg wpisanego klucza.


    Słownik skrótów stosowanych w BIP
    • BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
    • HTML - (ang. HyperText Markup Language) język służący do opisu strony oraz odniesień z poszczególnych jej elementów do innych dokumentów powstały na potrzeby internetowej usługi WWW
    • PAN - Polska Akademia Nauk
    • IBS - Instytut Badań Systemowych
    • PDF - (ang. Portable Document Format) format pliku możliwego do odczytania za pomocą bezpłatnego programu Acrobat Reader.


    Opis formatów zamieszczanych dokumentów
    • .html - format, do odczytu którego wystarczy przeglądarka internetowa,
    • .doc - pliki udostępnione w serwisie można oznacza za pomocą programu MS Word,
    • .xls - pliki udostępnione w serwisie można oznacza za pomocą programu MS Excel,
    • .pdf - format pliku możliwego do odczytania za pomocą programu Acrobat Reader
    Biuletyn Informacji Publicznej IBS PAN