O Instytucie
   1. Informacje ogólne
   2. Władze
   3. Adres
   4. Rada Naukowa
   5. Publikacje
   6. Seminaria
   7. Konferencje
   8. Wydawnictwa
   9. Biblioteka
   10. Projekty Badawcze
   11. Szkolenia
   12. Studia Doktoranckie
   13. Status prawny IBS PAN
   14. Statut IBS PAN
   15. Struktura organizacyjna
   16. Schemat struktury organizacyjnej IBS PAN
   17. Serwis
   18. rejestr zmian
   19. statystyki odwiedzin
   20. instrukcja obsługi
   21. redakcja BIP
   22. www.bip.gov.pl
   23. O Instytucie  \  Rada Naukowa  \  


    Rada Naukowa

    Informacje na temat Rady Naukowej dostępne są tutaj

    udostępnił(a) Sławomir Żak dnia 15-09-2009 12:20:00info | zmiany | stat | 

    Biuletyn Informacji Publicznej IBS PAN