O Instytucie
   1. Informacje ogólne
   2. Władze
   3. Adres
   4. Rada Naukowa
   5. Publikacje
   6. Seminaria
   7. Konferencje
   8. Wydawnictwa
   9. Biblioteka
   10. Projekty Badawcze
   11. Szkolenia
   12. Studia Doktoranckie
   13. Status prawny IBS PAN
   14. Statut IBS PAN
   15. Struktura organizacyjna
   16. Schemat struktury organizacyjnej IBS PAN
   17. Serwis
   18. rejestr zmian
   19. statystyki odwiedzin
   20. instrukcja obsługi
   21. redakcja BIP
   22. www.bip.gov.pl
   23. O Instytucie  \  Władze  \  


    Władze IBS PAN

    Dyrektor Instytutu
    prof. dr hab. Sławomir Zadrożny
    tel.: 22 38 10 275, Faks: 22 38 10 103
    e-mail: Slawomir.Zadrozny@ibspan.waw.pl

     

    Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
    dr inż. Jan W. Owsiński
    tel.: 22 38 10 275, Faks: 22 38 10 103
    e-mail: Jan.Owsinski@ibspan.waw.pl

     

    Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Organizacyjnych
    dr inż. Andrzej Kałuszko
    tel.: 22 38 10 275, Faks: 22 38 10 103
    e-mail: Andrzej.Kaluszko@ibspan.waw.pl

     

    Przewodniczący Rady Naukowej
    prof. dr hab. inż. Józef Korbicz
    e-mail: J.Korbicz@issi.uz.zgora.pl

    udostępnił(a) Aneta M. Pielak dnia 24-09-2006 00:45:00info | zmiany | stat | 

    Biuletyn Informacji Publicznej IBS PAN