O Instytucie
   1. Informacje ogólne
   2. Władze
   3. Adres
   4. Rada Naukowa
   5. Publikacje
   6. Seminaria
   7. Konferencje
   8. Wydawnictwa
   9. Biblioteka
   10. Projekty Badawcze
   11. Szkolenia
   12. Studia Doktoranckie
   13. Status prawny IBS PAN
   14. Statut IBS PAN
   15. Struktura organizacyjna
   16. Schemat struktury organizacyjnej IBS PAN
   17. Serwis
   18. rejestr zmian
   19. statystyki odwiedzin
   20. instrukcja obsługi
   21. redakcja BIP
   22. www.bip.gov.pl
   23. O Instytucie  \  Informacje ogólne  \  


    O Instytutcie Badań Systemowych PAN
    Instytut Badań Systemowych PAN został utworzony Uchwałą Nr 9/76 Prezydium PAN i rozpoczął działalność 1 grudnia 1976 roku.

    Do zadań Instytutu należy prowadzenie badań podstawowych i stosowanych oraz kształcenie kadr naukowych w zakresie:
    • matematycznego i komputerowego modelowania systemów technicznych, ekonomicznych, ochrony środowiska i innych,
    • teorii i zastosowań logiki rozmytej,
    • metod i systemów wspomagania decyzji,
    • metody inteligencji obliczeniowej i sztucznej inteligencji oraz systemów opartych na wiedzy,
    • matematycznych i obliczeniowych problemów optymalizacji,
    • metod badań operacyjnych i systemowych z zastosowaniami w zgadnieniach niezawodności i jakości, transporcie, bankowości i finansach, ochronie środowiska i zarządzaniu.

    Instytut Badań Systemowych PAN posiada uprawnienia do nadawania stopni doktora nauk technicznych i doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinach:
    • automatyka i robotyka;
    • informatyka.
    udostępnił(a) Edyta Mrówka dnia 24-09-2006 00:36:00info | zmiany | stat | 

    Biuletyn Informacji Publicznej IBS PAN