O Instytucie
   1. Informacje ogólne
   2. Władze
   3. Adres
   4. Rada Naukowa
   5. Publikacje
   6. Seminaria
   7. Konferencje
   8. Wydawnictwa
   9. Biblioteka
   10. Projekty Badawcze
   11. Szkolenia
   12. Studia Doktoranckie
   13. Status prawny IBS PAN
   14. Statut IBS PAN
   15. Struktura organizacyjna
   16. Schemat struktury organizacyjnej IBS PAN
   17. Serwis
   18. rejestr zmian
   19. statystyki odwiedzin
   20. instrukcja obsługi
   21. redakcja BIP
   22. www.bip.gov.pl
   23. Status prawny IBS PAN  \  Statut IBS PAN  \  


    Statut IBS PAN

    1. Statut Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk z dnia 19 lipca 2011 roku

    2. Zmiany w statucie IBS PAN zatwierdzone 24 marca 2015 roku

    3. Zmiany w statucie IBS PAN zatwierdzone 25 września 2017 roku

    Aktualny schemat struktury organizacyjnej IBS PAN znajduje się w BIP w osobnej zakładce.


    Lista załączników
    1. Statut.pdf
    2. ZmianywStatucie24032015.pdf
    3. ZmianywStatucie25092017.pdf

    udostępnił(a) Krystyna Warzywoda dnia 22-09-2006 10:50:00info | zmiany | stat | 

    Biuletyn Informacji Publicznej IBS PAN