O Instytucie
   1. Informacje ogólne
   2. Władze
   3. Adres
   4. Rada Naukowa
   5. Publikacje
   6. Seminaria
   7. Konferencje
   8. Wydawnictwa
   9. Biblioteka
   10. Projekty Badawcze
   11. Szkolenia
   12. Studia Doktoranckie
   13. Status prawny IBS PAN
   14. Statut IBS PAN
   15. Struktura organizacyjna
   16. Schemat struktury organizacyjnej IBS PAN
   17. Serwis
   18. rejestr zmian
   19. statystyki odwiedzin
   20. instrukcja obsługi
   21. redakcja BIP
   22. www.bip.gov.pl


   23. Instytut Badań Systemowych
    Polskiej Akademii Nauk

    ul. Newelska 6
    01-447 Warszawa

    tel.: +48 223810275
    fax.: +48 223810105
    ibs@ibspan.waw.pl

    Regon: 000686434
    NIP: 525-000-86-08
    Biuletyn Informacji Publicznej IBS PAN