Kategorie
Kalendarz

Aktualności

Strona główna » Aktualności » IBS PAN » Obrona doktorska - mgr...

Obrona doktorska - mgr inż. Piotr Kowaleczko

data dodania: 2017-04-12 15:20:10

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 kwietnia 2017 roku, w siedzibie Instytutu (Warszawa, ul. Newelska 6), w sali nr 200 (II p.), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr.  inż. Piotra Kowaleczko. Obrona rozpocznie się o godzinie 14:15.  Rozprawa  doktorska "Algorytmy przetwarzania i analizy obrazów cyfrowych dla potrzeb mechatronicznego systemu sterowania, stabilizacji i śledzenia w optoelektronicznych głowicach obserwacyjnych".

Rozprawa doktorska jest broniona w dziedzinie - nauki techniczne, dyscyplinie - informatyka.

Mgr  inż. Piotr Kowaleczko pracuje w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych, w Zakładzie Integracji Systemów C4ISR

Promotor

Prof. dr hab. inż. Przemysław Rokita

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechnika Warszawska

Recenzenci

Dr hab. inż. Leszek J. Chmielewski

Katedra Informatyki, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW

Dr hab. inż. Krzysztof Murawski

Instytut Teleinformatyki i Automatyki, Wydział Cybernetyki WAT

Z rozprawą doktorską, streszczeniem i opiniami recenzentów zapoznać się również można w Bibliotece Instytutu, pokój nr 306.

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +(48 22) 38 10 100
fax +(48 22) 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Subskrybuj newsletter

Projektowanie stron www