Intuicjonistyczne zbiory rozmyte i ich zastosowania w podejmowaniu decyzji

Eulalia Szmidt

Intuicjonistyczne zbiory rozmyte zaproponowane przez Atanassowa są jak dotąd jedynym pełnym rozszerzeniem teorii zbiorów rozmytych, które doczekało się obszernej monografii. Ogólnie biorąc, w teorii Atanassowa przyjmuje się, że nie jest spełnione podstawowe założenie teorii zbiorów rozmytych polegające na tym, że jeśli określamy stopień przynależności elementu do zbioru jako liczbę rzeczywistą z przedziału [0, 1], powiedzmy a, wówczas stopień nieprzynależności tego elementu jest automatycznie wyznaczony jako 1-a. W zamian zakłada się, że, stopień nieprzynależności nie może być większy niż 1-a. Zaistniała różnica (niepewność) jest efektem naszego braku wiedzy i nazywa się marginesem wahania. Zastosowanie teorii intuicjonistycznych zbiorów rozmytych, ze względu na dodatkowy stopień swobody przy opisie elementów, daje możliwość uwzględnienia charakterystycznego dla człowieka niezdecydowania, niepełnej wiedzy, a zatem - podejmowania decyzji w bardziej adekwatny sposób. W pracy zaproponowano nową miarę podobieństwa dla intuicjonistycznych zbiorów rozmytych. Zaproponowana metoda pozwala uniknąć wyciągania pochopnych wniosków na temat podobieństwa w wyłącznie na podstawie odległości badanych elementów.

Słowa kluczowe: zbiory rozmyte, intuicjonistyczne zbiory rozmyte, miara podobieństwa, podejmowanie decyzji.

Strzałka w lewoSpis referatów, Pełny tekst PDF