Komputeryzacja sieci wodociągowych i oczyszczalni ścieków

Jan Studziński, Lucyna Bogdan, Zbigniew Nahorski

Omawia się zagadnienia związane z komputeryzacją przedsiębiorstw wodociągowych, w tym takich obiektów jak oczyszczalnia ścieków i sieć wodociągowa. Przedstawia się koncepcje systemów wspomagania decyzji (SWD) do sterowania takimi obiektami na podstawie ich modeli matematycznych. W przypadku sieci wodociągowej SWD składa się z modelu hydraulicznego, generatora mapy numerycznej i systemu monitoringu. W przypadku oczyszczalni ścieków w skład SWD wchodzą system monitoringu i liczne modele przeznaczone do zadań symulacji, prognozowania i sterowania. Zamieszcza się przykładowe wyniki dla modeli prognozujących dopływ ścieków surowych do oczyszczani i generujących sterowania procesem oczyszczania. Badania obliczeniowe były prowadzone przy użyciu rzeczywistych danych z wodociągów rzeszowskich.

Słowa kluczowe: systemy wspomagania decyzji, modelowanie matematyczne i optymalizacja obiektów technicznych, oczyszczalnie ścieków, sieci wodociągowe

Strzałka w lewoSpis referatów, Pełny tekst PDF