Zagadnienia brzegowe dla pewnych typóww przemian fazowych

Irena Pawłow

Rozważane są nieliniowe zagadnienia brzegowe stanowiące modele matematyczne przemian fazowych w materiałach z pamięcią kształtu i w procesie Czochralskiego wzrostu kryształu. Badane są problemy istnienia i jednoznaczności globalnych rozwiązań, ich ciągłej i różniczkowalnej zależności od źródeł zewnętrznych oraz pewne problemy sterowania.

Słowa kluczowe: materiały z pamięcią kształtu, proces Czochralskiego

Strzałka w lewoSpis referatów, Pełny tekst PDF