Optymalizacja sieci telekomunikacyjnej koncernu medialnego

Maciej Łopaciński

Spotykane w literaturze metody optymalizacji sieci telekomunikacyjnych opisują zagadnienia optymalizacji sieci operatorów telekomunikacyjnych. Z uwagi na różnice pomiędzy sieciami operatorów, a sieciami korporacyjnymi metody te nie nadają się do zastosowania w optymalizacji sieci korporacyjnych. Właściciel sieci korporacyjnej korzysta z usług operatorów do budowy swojej sieci, nie ma on jednak żadnych informacji o niezawodności tych usług i ich wzajemnych korelacjach. Posiada on jednak pełną wiedzę o przesyłanych w sieciach danych, ich wartości biznesowej oraz o wymaganiach jakościowych stawianych przez aplikacje. Stosując niestandardowe metody, opierające się m.in. na wiedzy o wartości przesyłanych danych, można dokonać optymalizacji korporacyjnej sieci telekomunikacyjnej. Celem takiej optymalizacji może być poprawa parametrów jakościowych sieci lub obniżenie kosztów jej działania. Niestandardowe metody optymalizacji mogą być również zastosowane do poprawy dostępu do internetu.

Słowa kluczowe: sieci telekomunikacyjne, internet, transmisja danych, procesy biznesowe

Strzałka w lewoSpis referatów, Pełny tekst PDF