Metodologia zarządzania trwałym rozwojem oparta na wiedzy z uwzględnieniem ryzyka niepowodzeń

Roman Kulikowski

Praca dotyczy wspomagania zarządzania w oparciu o koncepcję dwuczynnikowej funkcji użyteczności trwałego rozwoju. Pierwszy czynnik reprezentuje oczekiwany zwrot na zainwestowanym kapitale zaś czynnik drugi wyraża ryzyko przeżycia najgorszego przypadku (kryzysu). Funkcja użyteczności trwałego rozwoju (UTR) jest zgodna z behavioralną teorią prospektu A. Tverskiego i D. Kahnemana. W oparciu o koncepcję UTR możliwe jest zarządzanie wiedzą z uwzględnieniem ryzyka rynkowego i operacyjnego, a także – wyrażenie optymalnych strategii podziału nakładów na finansowanie projektów innowacyjnych i kontraktów. Metodologia ta pozwala również na wyznaczenie sprawiedliwego podziału obowiązków i wynagrodzeń partnerów w kooperujących organizacjach umożliwiając realizację strategii trwałego i zrównoważonego rozwoju.

Słowa kluczowe: zarządzanie ryzykiem, użyteczność, trwały rozwój

Strzałka w lewoSpis referatów, Pełny tekst PDF