Algorytmy i metody sztucznej inteligencji w sterowaniu kompleksami operacji

Jerzy Józefczyk

W referacie przedstawiono wybrane wyniki uzyskane w Pracowni Systemów Wiedzy i Sztucznej Inteligencji w roku 2003. Skoncentrowano się na dwóch szczegółowych zagadnieniach: wykorzystaniu zmiennych niepewnych do czasowo-optymalnego rozdziału zasobów w kompleksie operacji równoległych, opisanym relacyjną reprezentacją wiedzy oraz heurystycznych algorytmach szeregowania zadań na ruchomych realizatorach z kryterium w postaci sumy momentów zakończenia zadań dla wybranego przypadku. W ramach pierwszego zagadnienia rozważono kompleks operacji opisany relacyjną reprezentacją wiedzy w postaci odpowiednich nierówności z nieznanymi parametrami, będącymi realizacjami zmiennych niepewnych. Podano metodę rozwiązania dla wymagania na czas wykonania kompleksu operacji polegającego na maksymalizacji wskaźnika pewności tego, że zbiór możliwych czasów wykonania operacji jest w przybliżeniu mniejszy od zadanej wartości. Zaprezentowano prosty przykład obliczeniowy. Drugie zagadnienie dotyczyło eksperymentalnej weryfikacji dwóch heurystycznych algorytmów szeregowania bazujących na podejściu ewolucyjnym i metaheurystyce symulowanego wyżarzania. Algorytmy oceniono ze względu na jakość rozwiązania i czas działania.

Słowa kluczowe: sztuczna inteligencja, systemy niepewne, szeregowanie, alokacja zasobów

Strzałka w lewoSpis referatów, Pełny tekst PDF