Niepewność raportowania a handel pozwoleniami na emisję gazów cieplarnianych w ramach protokołu z Kioto

Joanna Horabik, Zbigniew Nahorski

Realizacja postanowień protokołu z Kioto wymaga prowadzenia inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych, jednak raporty te są obarczone bardzo dużą niepewnością. Nie pozostaje to bez znaczenia dla systemu handlu pozwoleniami. Protokół z Kioto nie precyzuje sposobu uwzględnienia niepewności przy weryfikacji. Przyjmując, że wypełnienie zobowiązań jest możliwe zarówno przez redukcję emisji, redukcję niepewności związanej z raportowaniem oraz handel pozwoleniami, zaprezentowano kierunki analizy wpływu niepewności na rynek pozwoleń.

Przedstawiono model optymalizacji kosztów na poziomie kraju przy stałej (tzn. ustalonej na rynku międzynarodowym) cenie pozwolenia. Model zweryfikowano na przykładzie trzech krajów posiadających nadwyżki redukcji emisji (Polska, Rosja, Ukraina).

Kształtowanie się ceny na międzynarodowym rynku pozwoleń może być symulowane za pomocą mechanizmu sequential bilateral trading scheme. Wyprowadzono warunki równowagi na rynku uwzględniając koszty redukcji niepewności jako zależne od względnej niepewności.

Niepewność może być reprezentowana przedziałowo lub stochastycznie.

Słowa kluczowe: protokół z Kioto, emisja gazów cieplarnianych, handel pozwoleniami, niepewność raportowania.

Strzałka w lewoSpis referatów, Pełny tekst PDF