Współczynnik korelacji rangowej - badanie zależności między preferencjami

Przemysław Grzegorzewski

Współczynnik korelacji rangowej Spearmana jest znanym narzędziem, za pomocą którego można badać zależność między cechami opisywanymi porządkową skalą pomiarową. Szczególnym przykładem może tu być kwestia badania związku między preferencjami. W niniejszej pracy zaproponowano uogólnienie klasycznego współczynnika korelacji rangowej Spearmana, pozwalające efektywnie wyznaczać stopień i kierunek zależności między systemami preferencji również w przypadku braku rangowania wszystkich badanych obiektów (a więc np. w sytuacji występowania braków w danych).

Słowa kluczowe:Association measures, Rank correlation, Spearman's correlation coefficient, Intuitionistic fuzzy sets

Strzałka w
lewoSpis referatów, Pełny tekst PDF