Model określania bezpiecznego poziomu zadłużenia

Krzysztof S. Cichocki

Model sformułowano we współpracy z polskimi jednostkami samorządu terytorialnego (JST). Rozwiązania modelu - bezpieczny poziom zadłużenia i dopuszczalne wydatki inwestycyjne (wartości, momenty zaciągnięcia i spłaty nowych kredytów) - zapewniają płynność finansową budżetu i pozwalają uniknąć ograniczenia działalności inwestycyjnej w okresie kilku przyszłych lat. Pokazano, że każda JST powinna znać dopuszczalne poziomy zadłużenia i wydatków inwestycyjnych w okresie 9 lat. W modelu uwzględniono warunki Ustawy o finansach publicznych oraz praktykę efektywnego zarządzania finansami. Model wykorzystano w 2003 r. w dwudziestu polskich miastach i powiatach także przy staraniu się o środki z funduszy strukturalnych U. E. Ponadto, model wykorzystano do wyboru metody prywatyzacji zarządzania mieszkalnictwem w Gorzowie Wielkopolskim.

Słowa kluczowe: budżet, dług, model, płynność finansowa, samorządy

Strzałka w
lewoSpis referatów, Pełny tekst PDF