Wariantowanie obsługi zleceń produkcyjnych w warunkach czasowych ograniczeń dostępu do zasobów systemu wytwórczego

Zbigniew Banaszak

Opracowana metodyka wariantowania obsługi zleceń produkcyjnych w środowisku wieloprojektowym, wykorzystująca schemat procedury podziału i ograniczeń oraz metody ścieżki krytycznej, sprowadza się do bilansowania wymagań klienta i możliwości producenta. Metodyka ta zorientowana jest na MŚP realizujące wieloasortymentową produkcję jednostkową i/lub krótkoseryjną. Jej komputerowa implementacja wspomaga podejmowanie decyzji w przypadkach gdy znana jest struktura tras jezdnych, parametry stanowisk wytwórczych, buforów i magazynów, środków transportu. itd., a także znane są okresy dostępności oraz związane z tymi okresami koszty wykorzystania zasobów. Oznacza to, że w sytuacji gdy dany jest zbiór potencjalnych zleceń produkcyjnych scharakteryzowanych wielkością produkcji, oczekiwanym terminem jej ukończenia, kosztem, a także marszrutą technologiczną zamawianego asortymentu, dokonywana jest automatyczna weryfikacja możliwości przyjęcia zleceń do realizacji, tzn. możliwości wykonania ich po zadanych kosztach i w planowanych terminach. Dla MŚP proponowane rozwiązanie stanowi atrakcyjną alternatywę w porównaniu z komercyjnie dostępnymi systemami klasy ERP.

Słowa kluczowe: zarządzanie przedsięwzięciem, wspomaganie decyzji, metoda podziału i ograniczeń

Strzałka w lewoSpis referatów, Pełny tekst PDF