Strona główna Organizatorzy Cel i tematyka Program Komitet Historia Miejsce Informacje Hotele Terminarz Kontakt Formularz Patronat medialny

 

            INFORMACJE DLA AUTORÓW

 

Wstępna kwalifikacja prac zostanie dokonana na podstawie rozszerzonych streszczeń o objętości od trzech do pięciu stron formatu A4, nadesłanych w wersji drukowanej w trzech egzemplarzach. Prace o charakterze podstawowym powinny zawierać oryginalne wyniki naukowe, a prace o charakterze stosowanym nowe rozwiązania techniczne wzbogacające naukową problematykę automatyki. Pełne teksty zakwalifikowanych referatów będą opublikowane w materiałach konferencyjnych oraz w wersji elektronicznej na płycie CD-ROM. Autorzy proszeni będą o przesłanie pełnych wersji referatów w postaci elektronicznej w formacie PostScript albo PDF. Z witryny Konferencji będzie można pobrać styl lub szablon przygotowany dla systemów LaTeX i MS Word.

 

W trakcie konferencji przewiduje się prezentację referatów plenarnych, przeglądowych, technicznych oraz możliwości zorganizowania sesji panelowych i posterowych.

 

SZABLON ARTYKUŁU:

Instrukcja dla autorów referatów:

kka_2005_pdf,

Szablon dokumentu w formacie MS Word:

kka_2005_word.zip, kka_2005_word,

Szablon i przykładowy dokument w formacie LATEX2e:

kka_2005_latex.zip.

Dodatkowe style LaTeXa, potrzebne do kompilacji (polski.sty, caption.sty oraz caption2.sty):

kka_2005 style-latex.zip.

OPŁATA KONFERENCYJNA

 

Pełna opłata konferencyjna  wynosi 700 zł (koszt uczestnictwa, materiały konferencyjne - wydawnictwo papierowe, obiady, udział w uroczystej kolacji) oraz 400 zł (koszt uczestnictwa, materiały konferencyjne na CD, udział w bufecie konferencji) dla studentów i doktorantów przy wniesieniu opłaty przed 11 kwietnia 2005 r. Po tym terminie odpowiednie opłaty wynoszą 800 zł i 450 zł. Podane kwoty nie obejmują zakwaterowania.

 

Numer konta:

BPH PBK S.A. VI O/Warszawa 86/10600076/0000320000459713

proszę o dopisanie na przelewie  "KKA + nazwisko osoby wpłacającej"

NIP IBS PAN:

525-000-86-08

Fakturowanie: osoby / instytucje zainteresowane otrzymaniem faktur proszone o są zgłaszanie takiego zapotrzebowania poczta elektroniczna do Sekretariatu Konferencji z podaniem wszystkich danych niezbędnych do wystawienia odpowiedniego dokumentu (za kogo, nazwa instytucji, adres, NIP itp.). W przypadku braku wszystkich niezbędnych danych dokumenty nie będą mogły być wystawiane.

Przypominamy, ze brak wpłaty oznaczać będzie niemożność zamieszczenia referatu w materiałach konferencji.


 

SESJE:

Planuje się organizację między innymi następujących sesji:

1. Teoria sterowania
2. Sterowanie optymalne i adaptacyjne
3. Systemy sterowania
4. Systemy wielowymiarowe
5. Komputerowe systemy sterujące
6. Sterowanie kompleksami operacji
7. Modelowanie matematyczne
8. Identyfikacja
9. Optymalizacja
10. Automatyka i roboty
11. Sztuczna inteligencja
12. Systemy ekspertowe i podejmowania decyzji
13. Diagnostyka
14. Zastosowania


 


 

 

 

 

webmaster: Aneta M.Pielak