Strona główna Organizatorzy Cel i tematyka Program Komitet Historia Miejsce Informacje Hotele Terminarz Kontakt Formularz Patronat medialny

 

ORGANIZATORZY I MIEJSCE KONFERENCJI

Po 46 latach Konferencja powróci do stolicy. Jej organizatorami są Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Badań Systemowych PAN.

Instytut Badań Systemowych PAN, będący kontynuatorem Instytutu Automatyki PAN, jest obecnie jedną z wiodących jednostek badawczych w dziedzinie teorii sterowania, optymalizacji, badań operacyjnych i inżynierii wiedzy. Instytut współpracuje z czołowymi placówkami naukowymi i uczelniami w kraju i za granicą, a zwłaszcza z Wyższą Szkołą Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami PAN w Warszawie.

 

MIEJSCE KONFERENCJI

Gmach Elektroniki, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, ul. Nowowiejska 15/19

 

 

W organizacji konferencji współuczestniczą:

 

*  Politechnika Warszawska największa i jedna z najlepszych polskich uczelni technicznych o ponad stuletniej tradycji, działającą obecnie w zintegrowanej przestrzeni edukacyjnej Unii Europejskiej. Uczelnia przyczyniła się w znacznym stopniu do rozwoju automatyki i robotyki, kształcąc wybitnych przedstawicieli tych dyscyplin. Będzie ona gościła XV KKA w swoich budynkach położonych w centrum Warszawy,


*  Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, jako ważny ośrodek prac zastosowaniowych z dziedziny objętej tematyką konferencji,


*  Polskie Stowarzyszenie Pomiarów, Automatyki i Robotyki, grupujące krajowych specjalistów z tej dziedziny.

 

 

 

IBS PAN, ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa, tel. (22) 837-05-21
webmaster: Aneta M.Pielak