Strona główna Organizatorzy Cel i tematyka Program Komitet Historia Miejsce Informacje Hotele Terminarz Kontakt Formularz Patronat medialny

ADRESY

 

Adres pocztowy XV KKA

 

Instytut Badań Systemowych PAN

ul. Newelska 6

01-447 Warszawa

Adres poczty elektronicznej

 

KKA15@ibspan.waw.pl

Witryna internetowa:

 

http://www.ibspan.waw.pl/KKA15

Telefon i fax:

Tel:

 

 

Fax:

 (22) 837 05 21

 (22) 836 44 14

 (22) 837 35 78 wew. 212 lub 213

 (22) 837 27 72

 

Numer konta:

BPH PBK S.A. VI O/Warszawa 86/10600076/0000320000459713

proszę o dopisanie na przelewie  "KKA + nazwisko osoby wpłacającej"

NIP IBS PAN:

525-000-86-08

 

Fakturowanie: osoby / instytucje zainteresowane otrzymaniem faktur proszone o są zgłaszanie takiego zapotrzebowania poczta elektroniczna do Sekretariatu Konferencji z podaniem wszystkich danych niezbędnych do wystawienia odpowiedniego dokumentu (za kogo, nazwa instytucji, adres, NIP itp.). W przypadku braku wszystkich niezbędnych danych dokumenty nie będą mogły być wystawiane.

Przypominamy, ze brak wpłaty oznaczać będzie niemożność zamieszczenia referatu w materiałach konferencji.

 

 

 

 

 

 

IBS PAN, ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa, tel. (22) 837-05-21
webmaster: Aneta M.Pielak