Strona główna Organizatorzy Cel i tematyka Program Komitet Historia Miejsce Informacje Hotele Terminarz Kontakt Formularz Patronat medialny

 

Komitet Automatyki i Robotyki

Polskiej Akademii Nauk

Instytut Badań Systemowych

Polskiej Akademii Nauk

 XV KRAJOWA

 KONFERENCJA

AUTOMATYKI

 

 

Warszawa

27 – 30 czerwca 2005

 

Numer konta:

BPH PBK S.A. VI O/Warszawa 86/10600076/0000320000459713

proszę o dopisanie na przelewie  "KKA + nazwisko osoby wpłacającej"

NIP IBS PAN:

525-000-86-08

Fakturowanie: osoby / instytucje zainteresowane otrzymaniem faktur proszone o są zgłaszanie takiego zapotrzebowania poczta elektroniczna do Sekretariatu Konferencji z podaniem wszystkich danych niezbędnych do wystawienia odpowiedniego dokumentu (za kogo, nazwa instytucji, adres, NIP itp.). W przypadku braku wszystkich niezbędnych danych dokumenty nie będą mogły być wystawiane.

Przypominamy, ze brak wpłaty oznaczać będzie niemożność zamieszczenia referatu w materiałach konferencji.

 

  

 

 

 

webmaster: Aneta M.Pielak